Ogólnopolski

termin składania prac

17.03.2024

Konkurs dla studentów – Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX

organizator: CEMEX

CEMEX Polska ogłosił 3. edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową, poświęconą innowacyjnym, zielonym rozwiązaniom technologicznym i produktowym dla branży cementowej, betonowej i kruszywowej. Prace można zgłaszać do 17 marca 2024 roku.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych, koncentrujących się na innowacyjnych rozwiązaniach zarówno technologicznych i produktowych, które przybliżą nas do osiągnięcia celów klimatycznych wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie. Firma Cemex w Europie wpisuje się w te działania, i w 2020 roku osiągnęła cel redukcji emisji CO₂ o 35% (w porównaniu z poziomem emisji CO₂ z 1990 roku ). Firma ogłosiła w ramach swojej strategii Future in Action, nawiązując do celów europejskich, redukcję emisji CO₂ w swoich zakładach w Europie o co najmniej 55% do 2030 roku.

Cemex wierzy, że współpraca z uczelniami, studentami i absolwentami jest jedną z dróg do osiągnięcia dążenia do niskoemisyjnej przyszłości.

Organizatorzy poszukują prac dyplomowych w co najmniej jednym z poniższych obszarów tematycznych:

 • zrównoważonego rozwoju i gospodarki niskoemisyjnej,
 • działania w celu redukcji CO₂ w łańcuchu wartości 5C (5 punktów: klinkier, cement, beton, budownictwo, rekarbonatyzacja),
 • ekologicznych i innowacyjnych rozwiązań materiałowych ograniczające wykorzystanie zasobów naturalnych (surowce alternatywne lub z recyklingu),
 • gospodarki o obiegu zamkniętym: zagospodarowania surowców odpadowych, przywrócenia materiałów do obiegu,
 • optymalizacji i poprawy efektywności procesów produkcyjnych oraz produktów.

„[...] Współpraca z uczelniami w tym zakresie to ważny krok w kierunku naszej wspólnej, zielonej przyszłości. Zmiany klimatyczne zachodzące w środowisku są nieodwracalne i nie sposób przed nimi uciec. Dlatego też tak istotne jest podejmowanie kroków prowadzących do zminimalizowania ich uciążliwości i przystosowania do aktualnych wyzwań klimatycznych. Cemex jako firma odpowiedzialna społecznie, rozumie te wyzwania i wie, jak istotna jest zmiana podejścia i szerzenie wiedzy wśród młodych pokoleń. ” — mówił Rafał Gajewski, przewodniczący kapituły konkursu, dyrektor Pionu Handlowego w CEMEX Polska.

warunki

Do konkursu mogą być zgłoszone prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i podyplomowe obronione od września 2022 roku, niezgłaszane wcześniej do konkursu CEMEX.

Konkurs „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” realizowany jest w 2 etapach.

Etap I

Zgłoszone przez uczestników streszczenia prac dyplomowych będą oceniane przez jury konkursu w dwóch kategoriach:

 • poprawność merytoryczna przygotowanych materiałów i zgodność z kategorią zagadnień konkursowych,
 • innowacyjność i oryginalność tematu.

Do II etapu konkursu zostanie zakwalifikowanych 10 najwyżej ocenionych przez jury konkursu prac dyplomowych. O przejściu do drugiego etapu Konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani do dnia 15 kwietnia 2024 roku.

Etap II

W drugim etapie uczestnicy konkursu zostaną poproszenia o przesłanie w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 roku:

 • pracy dyplomowej w formie elektronicznej w formacie.pdf,
 • skanu/zdjęcia zaświadczenia o obronie pracy dyplomowej wystawionego przez dziekanat,
 • prezentacji w Power Point (niezbędnej do zaprezentowania pracy).

Zgłoszone prace dyplomowe będą oceniane w trzech kategoriach:

 • poprawność merytoryczna i zgodność z kategorią zagadnień konkursowych oraz kompletność przedstawienia zagadnienia,
 • oryginalność w zakresie problematyki i/lub rozwiązań technicznych,
 • możliwość aplikacji opisanych rozwiązań w sektorze budowlanym.

kalendarium

 • zgłoszenie prac do I etapu: do 17 marca 2024 roku,
 • ogłoszenie uczestników zakwalifikowanych do II etapu: do 15 kwietnia 2024 roku,
 • przesłanie prac wybranych w II etapie: do 30 kwietnia 2024 roku,
 • prezentacja prac przed jury: do końca czerwca 2024 roku,
 • ogłoszenie wyników: lato 2024 roku.

nagrody

 • I Nagroda – 7 000 zł
 • II Nagroda – 5 000 zł
 • III Nagroda – 3 000 zł

Promotor zwycięskiej pracy dyplomowej otrzyma nagrodę w wysokości 3,5 tys. zł, a promotorzy prac, które otrzymają II i III nagrodę odpowiednio 2,5 tys. zł i 1,5 tys. zł.

Organizator dopuszcza również przyznanie wyróżnień. Nagrody i wyróżnienia są potwierdzane dyplomem. Zwycięzca konkursu będzie również promowany w branżowej prasie.

jury i kapituła konkursu

Jury konkursu składa się z 6 pracowników Cemex Polska pełniących funkcje menadżerów w różnych obszarach biznesowych firmy. Do zadań jury należy ocena zgłoszeń w pierwszym etapie konkursu oraz ocena nadesłanych w drugim etapie konkursu materiałów, na podstawie których jury przedstawia rekomendacje członkom kapituły.

Kapituła konkursowa składa się z 5 członków zarządu Cemex Polska oraz 3 przedstawicieli uczelni technicznych w Polsce.

Skład jury i kapituły konkursu zostanie opublikowany na stronie konkursu.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://www.cemex.pl/konkurs-dla-studentow

regulamin

https://www.cemex.pl/documents/46481509/55059614/Trzecia_edycja_regulamin_konkursu_Kreuj_zielona_+przyszlosc_c1.pdf/80137f2d-c6b6-72ce-9260-306147f7793b

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE