międzynarodowy

termin składania prac

31.01.2023

Konkurs „LAMPA SYSTEMOWA do wnętrz mieszkalnych”

organizator: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

Trwa kolejna edycja konkursu organizowanego przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego. Tym razem wyzwaniem jest zaprojektowanie lampy systemowej do wnętrz mieszkalnych. Jury poszukuje niekonwencjonalnych rozwiązań projektowych.

cel

Celem konkursu jest zaprojektowanie systemowej oprawy oświetleniowej lub rodziny opraw, przeznaczonej do wnętrza mieszkalnego. System opraw do zastosowania we wnętrzach mieszkalnych powinien charakteryzować się prostotą konstrukcji i możliwością tworzenia rodziny produktów, zapewniający odpowiednie warunki oświetleniowe (w zależności od zastosowania/miejsca przeznaczenia) i bezpieczne warunki eksploatacji.

Jury oczekuje niekonwencjonalnych rozwiązań projektowych opraw oświetleniowych lub całych systemów oświetleniowych, które staną się dopełnieniem architektury wnętrz o charakterze i przeznaczeniu mieszkalnym.

warunki

Konkurs jest otwarty, międzynarodowy, jednoetapowy. Organizatorem jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, a współorganizatorzy to: Goczołowie Architekci Studio Autorskie, OVO Grąbczewscy Architekci, Agencja SOMA. Patronat nad konkursem objęła Architektura & Biznes.

Konkurs skierowany jest do studentów i studentekosób związanych z architekturą, sztuką, wzornictwem przemysłowym, a także z wszelkimi innymi dziedzinami nauki. W konkursie mogą one uczestniczyć indywidualnie lub w zespołach. Zespoły mogą być interdyscyplinarne.

W projekcie dopuszcza się dowolną konfigurację — lampy można umieszczać zarówno na ścianach, jak i na, lub pod sufitem, lub też umieszczać na podłodze, montować w elementach konstrukcyjnych lub elementach wyposażenia. Należy uzasadnić wybór i zasadę tworzenia proponowanych rozwiązań systemowych, przewidzieć możliwość ich zmienności oraz przekształcalności. Można zaproponować rozwiązania modułowe. Należy powiązać systemowe rozwiązania z funkcją oświetleniową, jaką mają za zadanie spełniać, pamiętając o wymaganiach oświetleniowych i elektrycznych.

Projektujący powinien wziąć pod uwagę nie tylko efekt wizualny, wrażeniowy oraz funkcję oświetleniową, prostotę konstrukcji, ale również bezpieczeństwo użytkowania związane z rozsyłem strumienia świetlnego, jak również wynikające z zasilania elektrycznego. Jako źródło światła należy zastosować źródła światła LED oraz przewidzieć sposób ich zasilania.

Projekt konkursowy wymaga:

 • ogólnego wyjaśnienia zasady budowy i działania oraz użytego materiału bądź materiałów,
 • objaśnienia założeń tworzenia rodziny produktów,
 • podania rodzajów źródeł światła,
 • podania sposobu zasilania.

Projekt powinien wykraczać poza granice typowego myślenia o roli i możliwościach oświetlenia powierzchni, przestrzeni oraz przedmiotów w architekturze, architekturze wnętrz i wzornictwie.

Przy projektowaniu i kreowaniu należy zastosować rozwiązania oświetleniowe firmy KANLUX, czyli źródła światła o odpowiednich parametrach świetlnych i elektrycznych.

nagrody

Nadesłane prace będą oceniane pod kątem: zgodności z tematem konkursu, atrakcyjności i nowatorstwa proponowanych rozwiązań, walorów architektonicznych, designerskich oraz wizualnych, czytelności idei.

Sąd konkursowy przyzna następujące nagrody pracom wybranym spośród prac zakwalifikowanych do grupy finałowej:

 • I Nagroda – 600 EURO,
 • II Nagroda – 300 EURO,
 • III Nagroda – 200 EURO,
 • trzy wyróżnienia – po 100 EURO dla każdej z prac.

Trzy prace, które otrzymają nagrody główne, zostaną zaprezentowane w trakcie 30-tych Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO w Warszawie.

kalendarium

 • składanie pytań przez uczestników – do 23 grudnia 2022 roku,
 • udzielanie odpowiedzi na pytania – do 23 grudnia 2022 roku,
 • składanie prac – do 31 stycznia 2023 roku,
 • obrady sądu konkursowego – 13 do 28 lutego 2023 roku,
 • ogłoszenie prac zakwalifikowanych do finału – 1 marca 2023 roku,
 • rozstrzygnięcie konkursu – 16 marca 2023 roku.

sąd konkursowy

Wyboru prac dokonuje sąd konkursowy w składzie:

 • Beata Goczoł – architektka, Goczołowie Architekci Studio Autorskie,
 • Oskar Grąbczewski – architekt, OVO Grąbczewscy Architekci,
 • Maciej Jurkowski-Lukas – artysta, designer, architekt.
 • Marek Orłowski – Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego,
 • prof. Wojciech Wybieralski – emerytowany prac. Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie,
 • przedstawiciel firmy KANLUX,
 • Weronika Glaubert, Wiktoria Łada i Marcin Owczarek – laureaci I Nagrody poprzedniej edycji konkursu,

więcej informacji

Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi składania prac dostępny jest na stronie konkursu.

warunki

https://lightfair.pl/konkurs-lampa/

regulamin

https://lightfair.pl/wp-content/uploads/2022/05/lampa_systemowa_do_wnetrz_mieszkalnych_regulamin.pdf

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE