Ogólnopolski

termin składania prac

14.03.2022

Konkurs Lider Dostępności 2022

organizator: Integracja, Towarzystwo Urbanistów Polskich

Ruszył nabór zgłoszeń do konkursu architektoniczno-urbanistycznego „Lider Dostępności 2022”. Organizowany przez Integrację i Towarzystwo Urbanistów Polskich konkurs już po raz siódmy wyłoni obiekty i przestrzenie w Polsce są najlepiej dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nagrody przyznane zostaną w ośmiu kategoriach: Przestrzeń publiczna, Duży obiekt użyteczności publicznej, Obiekt usług lokalnych, Obiekt biurowo-handlowy, Obiekt mieszkalny/hotelowy, Obiekt zabytkowy, Architekt/urbanista i Grand Prix dla wyróżniającej się firmy lub instytucji. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 marca 2022. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

cel

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny Lider Dostępności 2022 organizowany jest przez Integrację i Towarzystwo Urbanistów Polskich już po raz siódmy. Jego celem jest promowanie idei projektowania uniwersalnego i nagradzanie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, które są dostępne dla wszystkich grup użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami.

nagrody

Nagrody zostaną przyznane w ośmiu kategoriach:

Przestrzeń publiczna za najlepiej zaprojektowaną lub zmodernizowaną pod względem dostępności przestrzeń publiczną, otwartą dla społeczności. W tej kategorii oceniane będą między innymi place, rynki, skwery, bulwary, parki, ogrody, ścieżki dydaktyczne, plaże, place zabaw, tereny rekreacyjne, tereny sportowe, przestrzenie komunikacyjne i transportowe;
Duży obiekt użyteczności publicznej za nowo zrealizowany obiekt o dużej powierzchni i złożonej funkcji usługowej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są takie obiekty jak muzea, obiekty sportowe, szpitale, dworce kolejowe, lotnicze, autobusowe i uniwersytety;
Obiekt usług lokalnych za nowo zrealizowany obiekt o jednolitej funkcji usługowej i stosunkowo niedużej powierzchni, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są takie obiekty, jak przedszkola, szkoły, przychodnie rejonowe, apteki, domy kultury, restauracje oraz obiekty administracji lokalnej;
Obiekt biurowo-handlowy za nowo zrealizowany obiekt o funkcji biurowej lub handlowej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są punkty handlowe oraz obiekty o charakterze biurowym (na przykład placówki bankowe, biurowce lub centra handlowe);
Obiekt mieszkalny/hotelowy za nowo zrealizowany albo adaptowany obiekt o funkcji mieszkalnej lub hotelowej, który w największym stopniu spełnia wymagania dostępności, lub w którym zostały zrealizowane ciekawe i nowatorskie rozwiązania w zakresie dostępności;
Obiekt zabytkowy  za najlepszą inwestycję związaną z modernizacją budynku historycznego z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością;
Architekt/urbanista nagroda za całokształt prac twórczych dla osoby lub firmy, której projekty odznaczają się uwzględnianiem potrzeb osób z niepełnosprawnością;
Grand Prix — nagroda specjalna dla wyróżniającej się firmy lub instytucji (niezależnie od kategorii).
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

sąd konkursowy

Kapitułę konkursu tworzyć będą urbaniści i specjaliści z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego oraz eksperci zgłoszeni przez Kancelarię Prezydenta RP.

kalendarium

Termin składania zgłoszeń: 14.03.2022 r., do godziny 23.59.

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://integracja.org/lider-dostepnosci/

regulamin

https://www.integracja.org/wp-content/uploads/2022/02/Regulamin-konkursu-Lider-Dostepnosci_20221.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE