Ogólnopolski

termin składania prac

31.03.2023

Konkurs Lider Dostępności 2023

organizator: Integracja, Towarzystwo Urbanistów Polskich

Trwa nabór zgłoszeń do konkursu architektoniczno-urbanistycznego „Lider Dostępności 2023”. Organizowany przez Integrację i Towarzystwo Urbanistów Polskich konkurs już po raz ósmy wyłoni obiekty i przestrzenie w Polsce najlepiej dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 marca br.

cel

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny Lider Dostępności 2023 organizowany jest przez Integrację i Towarzystwo Urbanistów Polskich już po raz ósmy. Jego celem jest promowanie idei projektowania uniwersalnego i nagradzanie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, które są dostępne dla wszystkich grup użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami.
Konkurs organizowany jest pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

przedmiot konkursu i nagrody

Przedmiotem konkursu są obiekty i przestrzenie publiczne, zrealizowane przez dowolny podmiot gospodarczy lub administrację publiczną, oddane do użytku od stycznia 2018 roku. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

Nagrody zostaną przyznane w ośmiu kategoriach:

  • Przestrzeń publiczna za najlepiej zaprojektowaną lub zmodernizowaną pod względem dostępności przestrzeń publiczną, otwartą dla społeczności. W tej kategorii oceniane będą między innymi place, rynki, skwery, bulwary, parki, ogrody, ścieżki dydaktyczne, plaże, place zabaw, tereny rekreacyjne, tereny sportowe, przestrzenie komunikacyjne i transportowe;
  • Duży obiekt użyteczności publicznej za nowo zrealizowany obiekt o dużej powierzchni i złożonej funkcji usługowej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są takie obiekty jak muzea, obiekty sportowe, szpitale, dworce kolejowe, lotnicze, autobusowe i uniwersytety;
  • Obiekt usług lokalnych za nowo zrealizowany obiekt o jednolitej funkcji usługowej i stosunkowo niedużej powierzchni, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są takie obiekty, jak przedszkola, szkoły, przychodnie rejonowe, apteki, domy kultury, restauracje oraz obiekty administracji lokalnej;
  • Obiekt biurowo-handlowy za nowo zrealizowany obiekt o funkcji biurowej lub handlowej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są punkty handlowe oraz obiekty o charakterze biurowym (na przykład placówki bankowe, biurowce lub centra handlowe);
  • Obiekt mieszkalny/hotelowy za nowo zrealizowany albo adaptowany obiekt o funkcji mieszkalnej lub hotelowej, który w największym stopniu spełnia wymagania dostępności, lub w którym zostały zrealizowane ciekawe i nowatorskie rozwiązania w zakresie dostępności;
  • Obiekt zabytkowy  za najlepszą inwestycję związaną z modernizacją budynku historycznego z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością;
  • Architekt/urbanista nagroda za całokształt prac twórczych dla osoby lub firmy, której projekty odznaczają się uwzględnianiem potrzeb osób z niepełnosprawnością;
  • Grand Prix — nagroda specjalna dla wyróżniającej się firmy lub instytucji (niezależnie od kategorii).

Nagrody zostaną wręczone w formie pamiątkowych statuetek oraz dyplomów przekazanych inwestorowi nagrodzonego budynku. W przypadku nieobecności inwestora, nagrodę odbiera architekt inwestycji.

Po zakończeniu naboru zgłoszeń organizator w porozumieniu ze współorganizatorem Konkursu spośród zebranych prac wybierze maksymalnie 30 przedstawiających najciekawsze rozwiązania, wyróżniające się kompleksowością i wpisujące się w ideę projektowania uniwersalnego, w celu zaprezentowania ich kapitule konkursu.

Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kapituła konkursu

Kapitułę konkursu tworzyć będą urbaniści i specjaliści z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego oraz eksperci zgłoszeni przez Kancelarię Prezydenta RP.

Przy ocenie zgłoszonych prac kapituła konkursu będzie kierowała się kryteriami uwzględniającymi zakres zastosowania rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych ułatwiających dostęp dla osób z niepełnosprawnością, ich przydatność dla promowania najlepszych praktyk w tym zakresie oraz oryginalność rozwiązań, a także ich kompleksowość.

kalendarium

Termin składania zgłoszeń: 31.03.2023 r., do godziny 23.59.
Wyniki zostaną ogłoszone podczas gali z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

http://niepelnosprawni.pl/lider2023

regulamin

http://niepelnosprawni.pl/files/nowe.niepelnosprawni.pl/public/2023/Lider/Regulamin_Konkursu_2023_1.pdf

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE