Ogólnopolski

termin składania prac

29.03.2024

Konkurs Lider Dostępności 2024

organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Towarzystwo Urbanistów Polskich już po raz dziewiąty organizują konkurs architektoniczno-urbanistyczny Lider Dostępności 2024.

Stowarzyszenie Przyjaciół IntegracjiTowarzystwo Urbanistów Polskich już po raz dziewiąty organizują konkurs architektoniczno-urbanistyczny Lider Dostępności 2024.

cel

Celem konkursu jest promowanie idei projektowania uniwersalnego i nagradzanie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

nagrody

Do konkursu zgłaszać można obiekty i przestrzenie publiczne zrealizowane w ciągu ostatnich pięciu lat. Nagrody zostaną przyznane w ośmiu kategoriach:

Przestrzeń publiczna za najlepiej zaprojektowaną lub zmodernizowaną pod względem dostępności przestrzeń publiczną, otwartą dla społeczności. W tej kategorii oceniane będą między innymi place, rynki, skwery, bulwary, parki, ogrody, ścieżki dydaktyczne, plaże, place zabaw, tereny rekreacyjne, tereny sportowe, przestrzenie komunikacyjne i transportowe;

Duży obiekt użyteczności publicznej za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o dużej powierzchni i złożonej funkcji usługowej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są takie obiekty jak muzea, obiekty sportowe, szpitale, dworce kolejowe, lotnicze, autobusowe i uniwersytety;

Mały obiekt użyteczności publicznej za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o jednolitej funkcji i stosunkowo niedużej powierzchni (do 10 tys. m. kw.), który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są takie obiekty jak przedszkola, szkoły, przychodnie rejonowe, apteki, domy kultury, restauracje, obiekty administracji lokalnej, budynki służące do obsługi bankowej, handlu, gastronomii, obsługi pasażerów;

Obiekt biurowy/handlowy za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o funkcji biurowej lub handlowej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są punkty handlowe oraz obiekty o charakterze biurowym (na przykład placówki bankowe, biurowce lub centra handlowe);

Obiekt mieszkalny/hotelowy za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o funkcji mieszkalnej lub hotelowej, który w największym stopniu spełnia wymagania dostępności, lub w którym zostały zrealizowane ciekawe i nowatorskie rozwiązania w zakresie dostępności;

Obiekt zabytkowy  za najlepszą inwestycję związaną z modernizacją budynku historycznego z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością;

Architekt/urbanista nagroda za całokształt prac twórczych dla osoby lub firmy, której projekty odznaczają się uwzględnianiem potrzeb osób z niepełnosprawnością;

Grand Prix — nagroda specjalna dla wyróżniającej się firmy lub instytucji (niezależnie od kategorii).
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

nagrody

Nagrody w formie pamiątkowych statuetek i dyplomów dla zgłaszającego obiekt do konkursu wręczy Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

kapituła konkursu

W skład kapituły konkursu wejdzie trzech przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, trzech przedstawicieli Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz sześć innych osób, zaproponowanych przez obie organizacje i Kancelarię Prezydenta RP.

kalendarium

Termin składania zgłoszeń: 29 marca 2024 roku, do godziny 23.59.

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2171212

regulamin

http://www.niepelnosprawni.pl/files/nowe.niepelnosprawni.pl/public/2024/Regulamin_konkursu_Lider_Dostepnosci_2024.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE