Międzynarodowy

termin składania prac

22.03.2023

Konkurs make me!

organizator: Łódź Design Festiwal

Rusza kolejna edycja międzynarodowego konkursu wzorniczego Make me! dla młodych projektantów na Łódź Design Festiwal.

Rusza kolejna edycja międzynarodowego konkursu wzorniczego Make me! dla młodych projektantów na Łódź Design Festiwal.

Cel

Celem konkursu jest prognozowanie najważniejszych trendów, odważnych idei, oraz wsparcie młodych projektantów. Konkurs realizowany od 2008 roku, adresowany jest nie tylko do designerów, ale także adeptów kierunków artystycznych i projektowych. Dedykowany wszystkim, których do procesu projektowego zapala impuls wywołany dostrzeżeniem potrzeby lub problemu. Konkurs jest otwarty dla wszystkich. W konkursie mogą brać udział również projekty stworzone w ramach projektów 3D lub gotowych modeli, pod warunkiem przygotowania prototypu na wystawę konkursową Łódź Design Festival.

Warunki

Jury, które ogłoszone zostanie w lutym 2023, będzie oceniać pracy na podstawie pięciu kryteriów zapisanych w regulaminie:

 1. Ocena formalna przedstawienia projektu – czy zdjęcia / wizualizacje w czytelny sposób pokazują formę przedmiotu i jego funkcje, czy opis jest zrozumiały i jasno przedstawia zgłaszany pomysł, czy projektant dołączył dodatkowe materiały / linki / prezentacje objaśniające koncepcję.
 2. Oryginalność rozwiązania projektowego — czy projektant zaproponował nowe rozwiązania lub zmienił w znaczącym stopniu istniejące rozwiązania.
 3. Trafność realizacji założeń — czy zaproponowane rozwiązania (forma, materiał, proces) trafnie odpowiadają na zdiagnozowany problem.
 4. Walory estetyczne projektu — poprawność przyjętych rozwiązań.
 5. Potencjał rynkowy, komunikacyjny, eksperymentalny projektu — projekt musi cechować się jednym z trzech potencjałów.
  1. Rynkowy (trafnie zdiagnozowane zapotrzebowanie rynkowe, możliwość produkcji, efektywność kosztowa, świadome wykorzystanie materiałów)
  2. Komunikacyjny (projekt cechuje duży potencjał modotwórczy, trafnie wpisujący się w obecne trendy)
  3. Eksperymentalny (zaproponowane rozwiązania mogą prowadzić do opracowania nowych, innowacyjnych produktów, nawet jeśli produkt nie jest jeszcze w pełni przetestowany, to zdiagnozować można jego potencjał do zmiany i zastąpienia istniejących na rynku rozwiązań).

Nagrody

 • Pierwszy laureat — 25 000 złotych brutto, statuetkę make me!, możliwość prezentacji projektu na wystawie pokonkursowej oraz możliwość wykorzystania logotypu make me!
 • Drugi laureat — 15 000 złotych brutto, statuetkę make me!, możliwość prezentacji projektu na wystawie pokonkursowej oraz możliwość wykorzystania logotypu make me!
 • Trzeci laureat — 10 000 złotych brutto, statuetkę make me!, możliwość prezentacji projektu na wystawie pokonkursowej oraz możliwość wykorzystania logotypu make me!

Przewidziano również nagrody dla finalistów konkursu w postaci możliwości wykorzystania logotypi konkursu, prezentacji na wystawie pokonkursowej i statuetki.

Sąd konkursowy

 • Ingrid van der Wacht — właścicielka firmy Factor-I (2001)
 • Tomek Rygalik — główny projektant w Studio Rygalik pracujący nad architekturą i produktami dla wiodących firm
 • Michał Piernikowski — dyrektor Łódź Design Festival
 • Joanna Krokosz — projektantka i wykładowczyni na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie. 
 • Szymon Hanczar — architekt wnętrz, projektant przedmiotów.
 • Maja Ganszyniec - projektantka.

Harmonogram

Nabór prac konkursowych — od 22.11.2022 do 22.03.2023

Lista Finalistów Konkursu zakwalifikowanych do wystawy — do 15.04.2023

Prezentacja projektów i ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Łódź Design Festival.

Więcej informacji na stronie organizatorów i w regulaminie:

 

warunki

https://makeme.lodzdesign.com/

regulamin

https://makeme.lodzdesign.com/pl/regulamin/

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE