Mikołów

termin składania prac

23.12.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie

organizator: Gmina Mikołów | inwestor: Gmina Mikołów

Gmina Mikołów ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacjami zawierającymi wstępne rozwiązania, techniczne, technologiczne i kosztowe.

Gmina Mikołów ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacjami zawierającymi wstępne rozwiązania, techniczne, technologiczne i kosztowe.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszych koncepcji pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym, które zapewnią optymalne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, atrakcyjną przestrzeń publiczną oraz optymalną realizację zadań statutowych MDK polegających na zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców.

warunki

Konkurs jest konkursem ograniczonym, jednoetapowym — uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a na ich podstawie zamawiający zaprasza wybranych uczestników do złożenia prac konkursowych.

Nowy budynek użyteczności publicznej o charakterze kulturalno-społecznym powinien być funkcjonalny i atrakcyjny wizualnie. Równie ważne w konkursowej propozycji jest projektowanie przyjazne dla środowiska — w obiekcie należy przewidywać rozwiązania ekologiczne z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, dążąc do niskiej energetyczności budynku oraz optymalizacji kosztów użytkowania obiektu.

Konkurs obejmuje obszar między Rynkiem a ul. Księdza Józefa Szafranka. Proponowana koncepcja powinna być zgodna z zaleceniami konserwatorskimi, a także przedstawiać rozwiązania funkcjonalne budynku MDK i zagospodarowania terenu skierowane na zaspokajanie potrzeb lokalnych mieszkańców, poprzez zwiększony dostęp do dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przedsięwzięć edukacyjno-społecznych, podniesienie atrakcyjności i estetyki terenu oraz utworzenie mini parku w otoczeniu.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

  • I Nagroda 60 000 zł brutto
  • II Nagroda  40 000 zł brutto
  • III Nagroda 20 000 zł brutto

kalendarium

  • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 21 września 2022 r., do godz. 10.00.
  • termin składania prac konkursowych: do 23 grudnia 2022 r., do godz. 10.00.

sąd konkursowy

  • Wojciech Klasa – Przewodniczący Sądu
  • Andrzej Gortel
  • Daniel Mlicki
  • Sławomir Wrzesień

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://portal.smartpzp.pl/mikolow/public/postepowanie?postepowanie=32980185

regulamin

https://portal.smartpzp.pl/mikolow/public/postepowanie?postepowanie=32980185

Elewacje, sufity, okładziny – szlachetna elegancja, intrygujący detal
Woodlove.to - kliknij i odbierz wzornik
HYBRYD – producent opraw, modułów i systemów oświetlenia awaryjnego
INSPIRACJE