Warszawa

termin składania prac

31.05.2021

„Młodzi na Start” 10. edycja

organizator: Burda Media Polska

Spółka Burda Media Polska z redakcją magazynu ELLE Decoration zapraszają do udziału w 10. edycji konkursu „Młodzi na Start”. Konkurs skierowany jest do młodych architektów, projektantów, kreatorów, pasjonatów designu, jak również do studentów szkół artystycznych. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest hasło „motyw przewodni”. Pula nagród to 20 000 zł.

cel

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych projektów przygotowanych w oparciu o temat konkursu oraz promocję młodych designerów. Tematem tegorocznej edycji konkursu „Młodzi na Start” jest hasło „motyw przewodni”. „Wszystko co nas otacza ma swój motyw przewodni, np. obraz-kompozycję, podróż-drogę, film-fabułę. Ujmij w swojej pracy konkursowej odpowiedź na pytanie, jaki motyw przewodni ma Twój zgłoszony projekt” – czytamy w materiałach organizatora. Mecenasem konkursu jest PPNT Gdynia | Centrum Designu, organizator festiwalu Gdynia Design Days.

warunki

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych: studenci kierunków związanych z wzornictwem przemysłowym, osoby interesujące się wzornictwem przemysłowym, pasjonaci sztuki, zawodowi projektanci lub nieformalne grupy projektowe.

Praca konkursowa powinna:

 • dotyczyć zadanego tematu
 • być wykonana w skali 1:1 z odpowiednich materiałów docelowych i z zachowaniem należytej staranności
 • spełniać podstawowe warunki techniczne, w tym bezpieczeństwa prawidłowego montażu i użytkowania

Prace będą oceniane przez jury pod względem:

 • prawidłowej interpretacji tematu
 • estetyki oraz jakości wykonanej pracy
 • spójność funkcji i formy

Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac konkursowych znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania prac: 31.05.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 04.07.2021 r.

nagrody

W puli nagród znajduje się 20 000 zł, które sąd konkursowy rozdysponuje między laureata/laureatów oraz osoby wyróżnione. Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia nagród specjalnych ufundowanych przez patronów lub sponsorów konkursu.

sąd konkursowy

 • Małgoarzata Szczepańska - redaktorka naczelna magazynu ELLE Decoration
 • Ewa Janczukowicz-Cichosz - wicedyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia
 • Ewa Gołębiowska - współinicjatorka i dyrektorka Zamku Cieszyn, pierwszego regionalnego ośrodka w Polsce promującego dobry design wśród firm oraz w sektorze publicznym
 • Ryszard Balcerkiewicz - prezes Zarządu firmy Noti oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Fabryki Mebli Balma SA
 • prof. dr hab. Marek Adamczewski - zajmuje się projektowaniem produktu, design managementem i dydaktyką
 • Tomasz Augustyniak - niezależny projektant

więcej informacji

Więcej informacji wraz z materiałami do pobrania dla uczestników na stronie konkursu.

regulamin

https://www.elle.pl/uploads/media/default/0006/74/0ec213a7516df7be4ea2dbb0d5a80edbfaea5619.pdf

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE