Leszno

termin składania prac

10.02.2023

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie

organizator: Muzeum Okręgowe w Lesznie, SARP Oddział Poznań | inwestor: Muzeum Okręgowe w Lesznie

Muzeum Okręgowe w Lesznie we współpracy z poznańskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiło konkurs na modernizację i przebudowę narożnego, dwukondygnacyjnego budynku Starej Octowni na potrzeby zaaranżowania w jego przestrzeniach nowego gmachu muzeum.

Muzeum Okręgowe w Lesznie we współpracy z poznańskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiło konkurs na modernizację i przebudowę narożnego, dwukondygnacyjnego budynku Starej Octowni na potrzeby zaaranżowania w jego przestrzeniach nowego gmachu muzeum.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wyłonienie koncepcji założenia przestrzennego w centrum Leszna i uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym, funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowej siedziby Muzeum Okręgowego połączonej z renowacją istniejącego budynku Starej Octowni — z uwzględnieniem kontekstu istniejącego otoczenia — w znaczeniu materialnym, kulturowym oraz społecznym.

Gmach muzeum zgodnie z założeniem organizatorów powinien mieć ciekawie rozwiązaną funkcję, a przy tym być budynkiem wyjątkowym, pięknym i silnie związanym z miejscem, nowym znakiem miasta.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, ograniczonym.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie spójnej, całościowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej i funkcjonalno-użytkowej modernizacji i przebudowy budynku Starej Octowni wraz z jego rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego, zlokalizowanej w centrum Leszna, przy Alejach Jana Pawła II — jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta — i ulicy Bolesława Chrobrego o spokojnym charakterze.

Planowana inwestycja powinna stać się ośrodkiem miasto- i kulturotwórczym, zapewnić właściwe warunki dla pracowników i zbiorów muzealnych, być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, a także uwzględniać funkcje publiczne, jak sklep czy kawiarnia. Jak podkreślają organizatorzy konkursu, budynek powinien maksymalnie zmierzać ku neutralności energetycznej, być przykładem zrównoważonego rozwoju i wpisywać się w trend zero waste.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda 50 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej
 • II Nagroda  40 000 zł brutto
 • III Nagroda 30 000 zł brutto
 • Wyróżnienia – łącznie w wysokości 30 000 zł brutto

kalendarium

 • Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków/pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących w szczególności składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 17 października 2022 r.
 • Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie z niezbędnymi załącznikami (podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty) na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez organizatora: do 24 października 2022 r., do godz. 23.59
 • Termin poinformowania Uczestników konkursu poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową o dopuszczeniu do udziału w konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w konkursie: do 7 listopada 2022 r.
 • Zamawiający/Organizator zaprasza zakwalifikowanych Uczestników konkursu do wzięcia udziału w wizji lokalnej terenu i budynku Starej Octowni, w dwóch terminach do wyboru: 16 lub 23 listopada 2022 r., godz. 12.00
 • Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków/pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących prac konkursowych: do 11 stycznia 2023 r.
 • Składanie prac konkursowych: do 10 lutego 2023 r., do godz. 23.59
 • Publiczne ogłoszenie wyników konkursu, otwarcie wystawy prac konkursowych i dyskusja pokonkursowa: 10 marca 2023 r.

sąd konkursowy

 • Kazimierz Łatak – Przewodniczący Sądu, SARP Oddział Kraków, Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Jarosław Wroński – Sędzia referent, SARP Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • dr Kamila Szymańska – Dyrektorka Muzeum Okręgowego w Lesznie
 • Bartosz Adamczak – Architekt Miejski, Naczelnik Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Maciej Urban – Miejski Konserwator Zabytków w Lesznie
 • Ewa Panowicz – radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 • Włodzimierz Mazurkiewicz – Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Janusz Nowak – Główny Specjalista w Biurze Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Konrad Grabowiecki – Sędzia SARP Oddział Warszawski, Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP
 • Piotr Grabowski – Sędzia SARP Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP

 • Piotr Kostka – Zastępca sędziego, SARP Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Zofia Kowalczys – Zastępczyni sędziego, Zastępczyni Dyrektorki Muzeum Okręgowego w Lesznie

 • Borys Wrzeszcz – Sekretarz konkursu, SARP Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Małgorzata Darowna – Asystentka sekretarza konkursu, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Katarzyna Wrońska – Koordynatorka konkursu, SARP Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Urszula Jaworska – Obłsuga adnimistracyjna konkursu, biuro SARP Oddział Poznań

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

http://poznan.sarp.pl/konkurs-muzeum-leszno/

regulamin

https://poznan.sarp.pl/konkurs-muzeum-leszno/regulamin-i-materialy/

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE