Gdańsk

termin składania prac

02.06.2023

Konkurs na opracowanie architektoniczno-budowlanej koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

organizator: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku | inwestor: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło dwuetapowy, realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte. Inwestycja będzie realizowana zgodnie ze Specustawą.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło dwuetapowy, realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte. Inwestycja będzie realizowana zgodnie ze Specustawą.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, urbanistycznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji rozwiązania projektowego Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, obejmującej obiekty i zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem zaleceń Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Obiekt powstanie na terenie Pola Bitwy na Westerplatte, w miejscu o szczególnym znaczeniu dla historii i pamięci Polaków, w przestrzeni będącej symbolem rozpoczęcia II wojny światowej. Zadaniem nowego muzeum będzie upowszechnienie wiedzy o bohaterskiej obronie Westerplatte we wrześniu 1939 roku oraz zapewnienie ochrony, utrzymania i rewaloryzacji zespołu obiektów architektury militarnej znajdujących się na tym terenie.

warunki

Konkurs jest konkursem ograniczonym, dwuetapowym, realizacyjnym.
 
W pierwszym etapie uczestnicy zakwalifikowani do udziału złożą opracowanie studialne. W drugim etapie zaproszeni uczestnicy przygotują prace konkursowe.
 
Przedmiot konkursu obejmuje między innymi zaproponowanie bryły pawilonu wystawienniczego, obiektów małej architektury, rozwiązań związanych z aspektami proekologicznymi, powiązań z terenami sąsiednimi, sposobów ekspozycji obszaru opracowania i punktów informacji wizualnej.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda — 75 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie swojej pracy konkursowej
 • II Nagroda — 50 000 zł brutto
 • III Nagroda 40 000 zł brutto
 • Trzy wyróżnienia — 25 000 zł brutto każde

kalendarium

I etap
 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 27.02.2023 r.
 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 03.03.2023 r., do godziny 12:00
 • Szacowany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących przygotowania i składania opracowań studialnych: 29.05.2023 r.
 • Szacowany termin składania opracowań studialnych: 02.06.2023 r.
 • Szacowany termin powiadomienia uczestników konkursu o kwalifikacji do etapu II oraz zaproszenia do składania prac konkursowych: 27.06.2023 r.
 
II etap
 • Szacowany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących przygotowania i składania prac konkursowych: 11.09.2023 r.
 • Szacowany termin składania prac konkursowych: 15.09.2023 r.
 • Szacowany termin ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej konkursu: 16.10.2023 r.

sąd konkursowy

 • prof. Lucyna Nyka – przewodnicząca sądu konkursowego
 • dr hab. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz – Sędzia Referent
 • dr Izabela Burda
 • prof. Zbigniew Myczkowski
 • Igor Strzok
 • prof. Piotr Lorens
 • dr Janusz Janowski
 • Adam Koperkiewicz
 • dr hab. Jacek Friedrich
 • dr Karol Nawrocki
 • prof. Stanisław Radwański
 • dr Robert Domżał
 • Piotr Zając

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://muzeum1939.pl/konkurs-projekt-koncepcyjny-MWiW1939

regulamin

https://platformazakupowa.pl/transakcja/720239

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE