Wysokie Mazowieckie

termin składania prac

14.04.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem

organizator: Powiat Wysokomazowiecki

Trwa otwarty, jednoetapowy konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej nowego budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckim. Organizatorzy poszukują innowacyjnych koncepcji budynku użyteczności publicznej wpisujących się w charakter otoczenia i krajobraz.

cel

Celem konkursu organizowanego przez Powiat Wysokomazowiecki jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym i estetycznym koncepcji architektonicznej budowy budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem. Koncepcja architektoniczna = wizualizacja zewnętrzna budynku wraz z lokalizacją obiektu na działce ze wskazaniem wejścia głównego do budynku oraz wjazdu do części podziemnej będąca przedmiotem pracy konkursowej rozumiana jako rysunkowe, oraz tekstowe określenie podstawowych założeń wizji architektonicznych rozwiązań przede wszystkim dotyczących elewacji budynku, które mogą być rozwinięte i uszczegółowione w toku dalszych prac projektowych.

Na podstawie wykonanej koncepcji architektonicznej zostanie wykonana pełna dokumentacja projektowa oraz zostanie przygotowana i przeprowadzona procedura udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie budynku użyteczności publicznej.

warunki

Konkurs jest otwarty i jednoetapowy. Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci, studenci kierunków architektonicznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W konkursie możliwy jest udział w grupach projektowych.

Kaźdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie dwie prace konkursowe.

Nowy budynek Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem zlokalizowany będzie na działce o m ewid. 1515/22 (pow. całkowita działki wynosi 0,6436 ha, teren przeznaczony pod inwestycję to ok. 0,48 ha, pozostałą część działki stanowi droga dojazdowa), położonej w ścisłym centrum miasta Wysokie Mazowieckie.

Architektura obiektu musi być zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wysokie Mazowieckie. Obszar nie jest objęty ochroną konserwatorską. Planowana powierzchnia użytkowa w nowym budynku to około 2 500 metrów kwadratowych. Proponowany budynek powinien mieć maksymalnie do trzech kondygnacji naziemnych oraz jedną kondygnację podziemną.

Koncepcja budynku powinna uwzględniać założenia inwestycyjne:

 • budowa budynku nowoczesnego, promującego w regionie budownictwo energooszczędne,
 • koncepcja dążąca do optymalnego wykorzystania przestrzeni, zapewniająca standardy użytkowe odpowiadające specyfice obiektu biurowego wysokiej klasy,
 • budynek w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Prace konkursowe będą oceniane na podstawie:

 • atrakcyjności i oryginalności rozwiązań architektonicznych,
 • nowatorstwa oraz zastosowania rozwiązań pozwalających na energooszczędność budynku,
 • zastosowania rozwiązań adekwatnych do funkcji i charakteru budynku.

kalendarium

 • składanie pytań w sprawach formalnych i merytorycznych: do 7 kwietnia 2022 roku,
 • termin składania prac konkursowych: do 14 kwietnia 2022 roku, do godziny 9.00
 • ogłoszenie wyników konkursu: termin zostanie podany niebawem.

Kontakt pomiędzy uczestnikami a organizatorem odbywa się drogą mailową powiat@wysokomazowiecki.pl

nagrody

W konkursie przewidziano trzy nagrody pieniężne o łącznej wysokości 20 tys. zł brutto:

 • I Nagroda — 10 000 zł,
 • II Nagroda — 6 000 zł,
 • III Nagroda — 4 000 zł.

Uczestnicy konkursu, którzy otrzymali nagrodę, zobowiązani są do podpisania umowy z organizatorem konkursu dotyczącej przeniesienia autorskich praw majątkowych.

komisja konkursowa

W skład komisji konkursowej wchodzi starosta Bogdan Zieliński oraz osoby przez niego powołane. Pełny skład komisji konkursowej podamy po ogłoszeniu go przez organizatora.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne dostępne są na stronie konkursu.

warunki

http://bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/Przetargi/przetastaro/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-architektonicznej-budowy-budynku-starostwa-powiatowego-w-wysokiem-mazowieckiem.html

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE