Ogólnopolski

termin składania prac

31.08.2022

Konkurs na „Dworzec Roku” 2022

organizator: Fundacja ProKolej

Ruszyła V edycja konkursu Dworzec Roku organizowanego przez fundację ProKolej, którego celem jest wyróżnienie i promocja najlepszych dworców kolejowych w Polsce oraz propagowanie dobrych praktyk projektowych.

cel

Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja najlepszych dworców kolejowych w Polsce. Konkurs służy także promocji transportu kolejowego, zebraniu i propagowaniu dobrych praktyk w obsłudze podróżnych oraz promowaniu nowoczesnych i funkcjonalnych obiektów użyteczności publicznej.

 

warunki

Konkurs ma otwartą formułę i jest adresowany do wszystkich. Mogą brać w nim udział osoby prawne i osoby fizyczne, w tym również niepełnoletnie (z zastrzeżeniem posiadania zgody opiekunów prawnych). W konkursie uwzględniane są obiekty czynne i służące obsłudze regularnego ruchu pasażerskiego. Zgłoszenia i oceny dworców mogą uwzględniać otoczenie w postaci infrastruktury kolejowej służącej obsłudze podróżnych (dojścia, przejścia podziemne i nadziemne, perony, systemy informacji pasażerskiej) i powiązanie obiektu z otoczeniem (przystanki, parkingi, elementy małej architektury).

Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez organizatora i współorganizatora jego treści i ewentualnych załączonych materiałów. Udział w konkursie jest bezpłatny.

przebieg konkursu

Zgłoszenia dworców do konkursu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie konkursu. Na podstawie zgłoszeń, zawartych w nich opisów oraz przesłanych zdjęć organizator wyłoni nie mniej niż dwadzieścia obiektów, które podlegać będą procesowi oceny wielokryterialnej i audytu. Ustalając listę audytowanych dworców, organizator przyzna pierwszeństwo obiektom, które nie brały udziału w poprzednich edycjach konkursu, a następnie obiektom które, były audytowane tylko jednokrotnie.

Po zakończeniu audytuów i oceny organizator przedstawi dziesięć dworców nominowanych do tytułu „Dworzec Roku 2022”.

Dla dworców nominowanych do Nagrody Głównej w październiku uruchomiona zostanie możliwość głosowania online. Uczestnik konkursu internautów może oddać tylko jeden głos. Dworzec, który uzyska największą liczbę głosów internautów, otrzyma w konkursie „Nagrodę publiczności”.

kalendarium

  • uruchomienie etapu zbierania propozycji konkursowych: czerwiec 2022 roku,
  • zamknięcie I etapu (wyłonienie obiektów do przeprowadzenia audytu): sierpień 2022 roku,
  • zamknięcie II etapu, wybranie 10 finalistów: wrzesień 2022 roku,
  • obrady jury i głosowanie internautów: październik 2022 roku,
  • uroczysta gala, ogłoszenie wyników konkursu: listopad 2022 roku.

nagrody

Zwycięskie i wyróżnione dworce uzyskują prawo używania tytułu „Dworzec Roku 2022” i wsparcie organizatora w promocji obejmującej media branżowe i publiczne.

więcej informacji

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konkursu.

warunki

https://dworzec-roku.pl/

regulamin

https://dworzec-roku.pl/regulamin/

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE