Lublin

termin składania prac

30.08.2021

Konkurs na koncepcję architektoniczną rozbudowy i modernizacji kompleksu budynków Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

organizator: Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej zaprasza do udziału w otwartym, jednoetapowym, studialnym konkursie na koncepcję architektoniczną rozbudowy i modernizacji kompleksu budynków Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. W konkursie mogą brać udział zarówno studenci kierunków architektonicznych, jak i doświadczeni już architekci.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie optymalnego rozwiązania projektowego – koncepcji architektonicznej rozbudowy i modernizacji kompleksu budynków Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Prace projektowe powinny obejmować powiązane ze sobą przedsięwzięcia:

 • przekształcenie elewacji starego skrzydła budynku
 • przekształcenie holu głównego na parterze starej części budynku
 • rozbudowę laboratorium w części południowo wschodniej
 • modernizację terenu przedpola powiązanego koncepcyjnie z w/w przedsięwzięciami.

warunki

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci, studenci kierunków architektonicznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także wyżej wymienione podmioty występujące wspólnie (biorące wspólnie udział w konkursie), które spełniają wymagania określone w regulaminie.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie i wytyczne dot. prac konkursowych dostępne w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 26.03.2021 r. do godz. 15:00
 • Termin składania prac konkursowych: 30.08.2021 r. do godz. 15:00
 • Ogłoszenie wyników: do 20.09.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 8 000 zł brutto
 • II Nagroda: 4 000 zł brutto
 • III Nagroda: 3 000 zł brutto do podziału między kolejne nagrody i wyróżnienia

sąd konkursowy

 • Przewodniczący sądu konkursowego: prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński, KAiU, Polskiej Akademii Nauk
 • Sędzia referent: dr hab. inż. arch. Jan Wrana, prof. PL, WBiA

  Sędziowie:
 • mgr inż. arch. Katarzyna Genca, absolwentka WBiA
 • mgr inż.. arch. Piotr Kendzierawski, absolwent WBiA
 • dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski, prof. PL, prodziekan ds. stud.kier. Architektura WBiA
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Piotr Szmygin, dziekan WBiA

 • Sekretarzsądu konkursowego: mgr inż. arch. Michał Dmitruk

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dla uczestników dostępne na oficjalnej stronie organizatora konkursu

regulamin

http://wbia.pollub.pl/files/1/content/files/3678_Regulamin,konkursu.pdf

Obiekt roku 2022 w systemach ALUPROF
Płyty elewacyjne [pictura] z włóknocementu - EQUITONE
BRUK-BET – Ekologiczne nawierzchnie brukowe
TRENDY [2022] - Podłogi, posadzki, wycieraczki systemowe, tarasy – trendy 2022