Piekary Śląskie

termin składania prac

19.11.2021

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na wykonanie koncepcji kompleksu sportowego z zagospodarowaniem terenu w Piekarach Śląskich

organizator: Prezydent Miasta Piekary Śląskie | inwestor: Prezydent Miasta Piekary Śląskie

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłosił konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję kompleksu z zagospodarowaniem terenu w Piekarach Śląskich. Konkurs ma charakter ograniczony, dwuetapowy i realizacyjny. Przygotowuje go i przeprowadza pracownia A2P2 architecture & planning Monika Arczyńska.

cel

Konkurs ma na celu uzyskanie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego dla planowanej inwestycji, składającej się z trzech oddzielnych etapów i obejmującej obiekty sportowe w Piekarach Śląskich. Lokalizacja przedsięwzięcia to obszar dawnej kopalni Szarlej, położony na północ od ul. Solidarności.

warunki

Konkurs ma charakter realizacyjny, ograniczony, dwuetapowy. Potencjalni uczestnicy składają wnioski o udział w konkursie, a następnie organizator zaprasza do składania opracowań studialnych. W dalszej kolejności organizator wybiera autorów najlepszych opracowań i zaprasza do składania prac konkursowych. Szczegółowe informacje na temat warunków udziału i wytyczne dot. prac dostępne są w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 25.08.2021 godz. 11:30
 • Termin przekazania uczestnikom zaproszenia do składania opracowań studialnych: 01.09.2021 r.
 • Termin składania opracowań studialnych: 01.10.2021 r. godz. 14:00
 • Termin poinformowania o wynikach oceny opracowań studialnych: 08.10.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 19.11.2021 r. godz. 14:00
 • Ogłoszenie wyników: 26.11.2021 r.

nagrody

 • I nagroda: 35 000 zł
 • II nagroda: 25 000 zł
 • III nagroda: 15 000 zł

sąd konkursowy

 • arch. Paweł Majkusiak – przewodniczący sądu
 • arch. Mariusz Szczuraszek – zastępca przewodniczącego sądu
 • arch. Maksym Potapow – sędzia referent
  pozostali sędziowie:
 • Joanna Bańkowska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
 • arch. Oskar Grąbczewski
 • Wojciech Krawczyk, WOPR
 • Łukasz Marcinkowski, Urząd Miasta Piekary Śląskie
 • Anna Piotrkowska, Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów
 • Marta Krzyżanowska, Urząd Miasta Piekary Śląskie
 • Adam Maruszczyk, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
 • Zygmunt Myrcik, Urząd Miasta Piekary Śląskie
 • arch. Katarzyna Rokicka-Müller
 • arch. Robert Skitek
 • Katarzyna Szczygłowska, Przewodnicząca Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, MOPR, Piekary Śląskie
 • Łukasz Tomczyk, dyrektor MOSiR Piekary Śląskie
 • Tomasz Wesołowski, Rada Miasta Piekary Śląskie
 • Barbara Tusk – sekretarz konkursu (bez prawa głosu)

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne są na stronie konkursu.

regulamin

https://102b40e0-3d49-434f-87c6-1aedffa34323.filesusr.com/ugd/e8ac5f_41a4d73815ce43cb81d085fcfe857c2d.pdf

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE