Warszawa

termin składania prac

20.09.2021

Konkurs na koncepcję plastyczno-architektoniczną ekranów akustycznych

organizator: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły konkurs na koncepcję architektoniczną montowanych wzdłuż linii kolejowych ekranów akustycznych. Organizatorowi zależy na znalezieniu takich rozwiązań, które będą łatwo mogły zostać zaadaptowane do różnych wymagań krajobrazowych i technicznych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły konkurs na koncepcję architektoniczną montowanych wzdłuż linii kolejowych ekranów akustycznych. Organizatorowi zależy na znalezieniu takich rozwiązań, które będą łatwo mogły zostać zaadaptowane do różnych wymagań krajobrazowych i technicznych.

zadanie konkursowe

Ekrany akustyczne są najczęściej stosowanym rozwiązaniem, które ma pomóc ze zbyt wysokim natężeniem hałasu emitowanym przez przejeżdżające pociągi. Pomimo swojej skuteczności, często budzą skrajnie negatywne reakcje osób zaangażowanych w walkę o ład przestrzenny i krajobraz. Wielokrotnie bowiem zdarzało się, że kilkumetrowe, pstrokate mury były bezrefleksyjnie montowane w cennym przyrodniczo czy historycznie kontekście. Wpływ na walory krajobrazowe otoczenia, ale też niechęć mieszkańców do budowania barier i izolacji przestrzennej sprawiła, że PLK postanowiło poszukać nowych rozwiązań.

Ogłoszony właśnie konkurs ma dać odpowiedź na pytanie jak powinny wyglądać ekrany akustyczne przy liniach kolejowych. Wyzwaniem projektantów będzie połączenie skutecznej redukcji hałasu z ograniczeniem ingerencji wizualnej i przestrzennej w otaczającą zabudowę i krajobraz.

Odpowiedź na te pytania wymaga nie tylko przestrzegania wyznaczonych norm i obowiązujących przepisów prawa, ale też kreatywnych założeń. Dlatego też niezbędna jest dobra koncepcja plastyczno-architektoniczna pozwalająca na realizację estetycznych ekranów, które w odpowiedni sposób będą uzupełniać otaczający krajobraz.

konkurs kierowany jest do:

  • osób i/lub pracowni posiadających doświadczenie w zakresie projektowym i wykonawczym środków ochrony akustycznej, architektury krajobrazu, urbanistyki, budownictwa,
  • studentów kierunków studiów wyższych w zakresie budownictwa, architektury, architektury krajobrazu, wzornictwa, urbanistyki, ochrony środowiska lub kierunków pokrewnych.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego pakietu pomysłów na realizację ekranów akustycznych. Koncepcja powinna uwzględniać możliwość zastosowania różnej kolorystyki i materiałów z zachowaniem podstawowych założeń projektowych i parametrów ekranów, pozwalających na dostosowanie ich wyglądu do otoczenia, w którym muszą zostać zrealizowane.

Główne kryteria oceny prac konkursowych będą obejmowały funkcjonalność rozwiązań przy zachowaniu obowiązujących norm akustycznych, łatwość adaptacji formy i kolorystyki do warunków lokalnych.

kalendarium konkursu

  • Termin złożenia prac konkursowych: do dnia 20 września 2021 r. do godz. 16:00
  • Ogłoszenie wyników Konkursu: 10 grudnia 2021

nagrody

  • I nagroda: 20 000 zł
  • II nagroda: 10 000 zł
  • III nagroda: 7 500 zł
  • Dwa wyróżnienia: 5 000zł

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania znajdują się na stronie organizatora konkursu.

regulamin

https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Konkurs_ekrany_akustyczne/Konkurs_PLK_regulamin_WCAG_.PDF

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE