Sosnowiec

termin składania prac

09.11.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej

organizator: SARP Oddział Katowice | inwestor: Teatr Zagłębia w Sosnowcu

Katowicki oddział SARP ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej, który wpisany jest do rejestru zabytków. Konkurs ma charakter ograniczony, dwuetapowy.

cel

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej koncepcji założenia przestrzennego wraz z koncepcją urbanistyczno-architektoniczną pod względem funkcjonalno-przestrzennym, funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym. Projekt powinien uwzględniać kontekst istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia – w znaczeniu materialnym, kulturowym oraz społecznym.

Teatr Zagłębia zlokalizowany jest przy ul. Teatralnej 4 w Sosnowcu, mieści się w zespole kubatur. Obiekty o wartości historycznej wpisane są do rejestru zabytków.

Szczegółowe cele projektu:

 • stworzenie unikatowej, charakterystycznej i rozpoznawalnej bryły, która stanie się desygnatem miasta Sosnowiec
 • powstanie inspirującej przestrzeni do spotkań dla mieszkańców miasta i regionu; szukanie rozwiązań, które sprawią, że teatr będzie bardziej dostępny i stanie się atrakcyjną alternatywą dla innych form spędzania wolnego czasu
 • wykorzystanie istniejącej infrastruktury zabytkowego budynku teatru, nadanie mu istotnej roli w nowopowstającym kompleksie
 • wykreowanie miejsca, które w perspektywie będzie dawało możliwość twórczego poszukiwania nowych rozwiązań inscenizacyjnych, poszerzenie możliwości repertuarowych i programowych teatru
 • stworzenie warunków do nowoczesnej edukacji teatralnej
 • zbudowanie siedziby, która wpisując się w nurt zielonego budownictwa będzie wspierać proekologiczne działania teatru
 • stworzenie przyjaznego miejsca pracy, wpływającego na poprawę efektywności komunikacji między pracownikami
 • zmniejszenie kosztów funkcjonowania teatru

warunki

Konkurs ma charakter ograniczony i dwuetapowy. Organizator informuje, że osoby zainteresowane udziałem składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Następnie, w pierwszym etapie konkursu, organizator dopuszcza do udziału i zaprasza do składania opracowań studialnych. W drugim etapie autorzy najlepszych opracowań studialnych składają prace konkursowe. Szczegółowe warunki udziału w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału: 20.07.2021 (do godz. 15:00)
 • Wyniki kwalifikacji do pierwszego etapu: ok. 10.08.2021 r.
 • Termin składania opracowań studialnych: 21.09.2021 (do godz. 15:00)
 • Wyniki kwalifikacji do drugiego etapu: do 05.10.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 09.11.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do dn. 23.11.2021 r.

nagrody

 • I nagroda: 25 000 zł
 • II nagroda: 15 000 zł
 • Trzy wyróżnienia: każde o wartości 10 000 zł

sąd konkursowy

 • prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski (IARP, SARP) - przewodniczący sądu konkursowego
 • mgr inż. arch. Jeremiasz Świerzawski (Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca
 • mgr inż. arch. Jakub Owczarek (Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej UM w Sosnowcu)
 • mgr Ewa Janczur (Naczelnik Wydziału Inwestycji UM w Sosnowcu)reż. Jacek Jabrzyk (Zastępca Dyrektora ds. Artystycznych Teatru Zagłębia)
 • reż. Justyna Łagowska (Przewodnicząca Rady Programowej Teatru Zagłębia)
 • mgr Michał Zastrzeżyński (Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca)
 • mgr Łukasz Konarzewski (Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków)
 • mgr inż. arch. Danuta Fredowicz (IARP, SARP)
 • mgr inż. arch. Marek Skwara (IARP, SARP)
 • mgr inż. arch. Rafał Paszenda (IARP, SARP)
 • mgr inż. arch. Marcin Pawłowski (IARP, SARP)
 • mgr inż. arch. Wojciech Podleski (IARP, SARP)
 • mgr inż. arch. Jerzy Gurawski (IARP, SARP)

Sekreterze konkursu:

 • mgr inż. arch. Maciej Grychowski (IARP, SARP) – sekretarz organizacyjny
 • mgr inż. Ewa Klimonda – zastępca sekretarza organizacyjnego

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

regulamin

http://sarp.katowice.pl/uploads/file/2021_Teatr%20Zaglebia/Regulamin%20konkursu%20TZ.pdf

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE