Rzeszów

termin składania prac

22.04.2022

Konkurs na projekt muralu na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

organizator: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | inwestor: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza zaprasza do udziału w konkursie na projekt muralu upamiętniającego patrona uczelni. Projekt zdobić będzie jedną ze ścian budynku J, celebrując tym samym rok 2022 jako Rok Ignacego Łukasiewicza.

cel

Celem konkursu jest wybór najlepszych prac inspirowanych życiem wynalazcy, ich prezentacja w przestrzeni publicznej Rzeszowa oraz promowanie osiągnięć patrona uczelni, Ignacego Łukasiewicza.

warunki

Zadaniem konkursowym jest projekt muralu, czyli wielkoformatowego malowidła ściennego, na budynku J Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Podkarpackiej 1. Projekt, jak podkreślają organizatorzy, ma być inspirowany osiągnięciami patrona uczelni i będzie upamiętniać rok 2022 jako Rok Ignacego Łukasiewicza.

Do wyboru uczestników konkursu jest jedna z dwóch dostępnych powierzchni: ściana o wymiarach 1174×1195 cm lub ściana o wymiarach 1174×1195 cm oraz ściana sąsiadująca o wymiarach 230×1195 cm, cofnięta w stosunku do ściany głównej o około 2,5 m. Dokładne wymiary ściany, na której ma być wykonany mural, a także inne dokumenty związane z konkursem dostępne są na stronie internetowej uczelni. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Przy ocenie prac konkursowych pod uwagę brane będą:
• oryginalność i innowacyjność projektu,
• wrażenia estetyczne i poziom artystyczny,
• zgodność z założeniami i celem konkursu,
• interpretacja tematu osiągnięć Ignacego Łukasiewicza,
• próba połączenia postaci Ignacego Łukasiewicza ze współczesnością,
• wykorzystanie elementów przestrzennych, w tym elementów wykorzystujących energię elektryczną; elementów ekologicznych; elementów przestrzeni trójwymiarowej, które mogą się pojawić na elewacji budynku,
• twórcze wykorzystanie znajdujących na ścianie okien.

kalendarium

Wiadomości e-mail z propozycją projektu w plikach w jednym formatów graficznych: TIFF/JPEG/GIF/PNG/PDF należy nadsyłać na adres: promocja@prz.edu.pl do 22.04.2022 roku, w tytule wpisując "Mural na budynku J".

nagrody

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1 500 zł oraz zestaw gadżetów z logo Politechniki Rzeszowskiej. Zdobywcy wyróżnień również otrzymają zestawy uczelnianych gadżetów.

komisja konkursowa

Zwycięzców konkursu wyłoni siedmioosobowa komisja wybrana przez organizatora. Ocena prac konkursowych uwzględniać będzie oryginalność, unikatowość i ciekawą treść projektów.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne dostępne są na stronie konkursu

warunki

https://w.prz.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/konkurs-projekt-muralu-na-budynku-j-2159.html

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE