Gdańsk

termin składania prac

30.04.2022

IV edycja konkursu na najlepszą gdańską realizację architektoniczną

organizator: Miasto Gdańsk, SARP Oddział Wybrzeże

Miasto Gdańsk i Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział Wybrzeże ogłosiło czwartą edycję konkursu, tym razem na najlepszą gdańską realizację architektoniczną ukończoną w latach 2020-2021.

cel

Konkurs na najlepszą gdańską realizację architektoniczną jest organizowany od 2016 roku co dwa lata przez Miasto Gdańsk oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wybrzeże.

Celem czwartej edycji konkursu jest promocja gdańskiej architektury poprzez ukazanie jej różnorodnego i ciekawego oblicza.

Nagrody przyznawane są za:

  • najlepszy budynek,
  • zespół budynków,
  • budowlę (mosty, wiadukty, wieże itp.),
  • elementy terenowe (założenia parkowe, promenady, urządzenia sportowe itp.).

warunki

Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w latach 2020-2021. Zgłoszenia obiektów może dokonać każdy.

Zgłoszenie powinno zawiarać:

  • szczegółową lokalizację obiektu,
  • zdjęcie obiektu,
  • uzasadnienie merytoryczne.

kalendarium

Zgłoszenia należy wysyłać do 30 kwietnia 2022 roku na adres najlepsza.architektura@gdansk.gda.pl

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się do 31 grudnia 2022 roku, a dokładny termin zostanie podany niebawem na stronie organizatorów.

nagrody

Nagrody w konkursie przyznaje Aleksandra Dulkiewicz – prezydentka Gdańska po rekomendacji kapituły konkursu.

Nagrody otrzymują wspólnie architekci, inwestorzy i wykonawcy danego obiektu.

Nagroda składa się z trzech elementów: statuetki, dyplomu oraz metalowej plakietki zawierającej nazwisko lub nazwę autora projektu (studia architektonicznego), inwestora i wykonawcy. Plakietka przeznaczona jest do wmurowania w fasadę nagrodzonego obiektu.

Projektanci, inwestorzy i wykonawcy obiektów nominowanych, które nie otrzymały nagrody, otrzymują dyplomy honorowe.

kapituła konkursu

W kapituły konkursowej wchodzą:

  • trzej przedstawiciele prezydenta miasta Gdańska,
  • trzej przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wybrzeże,
  • zastępca prezydenta miasta Gdańska – przewodniczący konkursu.

Pełny skład kapituły konkursowej zostanie ogłoszony wkrótce.

więcej informacji

Więcej informacji jest dostępnych na stronie organizatorów konkursu.

warunki

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-architekta-miasta/iv-edycja-konkursu-na-najlepsza-gdanska-realizacje-architektoniczna,a,213399

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE