Żabieniec

termin składania prac

07.04.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Żabieńcu (Gmina Piaseczno)

organizator: Gmina Piaseczno, OW SARP

Gmina Piaseczno oraz Oddział Warszawski SARP zapraszają do udziału w konkursie realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Żabieńcu (Gmina Piaseczno).

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Uczestnik konkursu, którego pracę sąd konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz otrzyma najwyższą nagrodę pieniężną.

warunki

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna budynku świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Teren opracowania konkursowego zlokalizowany jest na działce nr 340 położonej w Żabieńcu przy ul. Leśnej. Teren ten objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr 80/VI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec (Załącznik nr 8c do Regulaminu Konkursu). Zaproponowane rozwiązania muszą być zgodne z ww. planem miejscowym.

Szczegółowe wytyczne dot. przedmiotu konkursu znajdują się w załączniku nr 8b do regulaminu.

kalendarium

 • Termin składania prac: 07.04.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 26.04.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 20 000 zł brutto
 • II Nagroda: 15 000 zł brutto
 • III Nagroda: 10 000 zł brutto
 • Dwa wyróżnienia: po 5 000 zł brutto

sąd konkursowy

 • Przewodniczący: arch. Jakub Wacławek – Sędzia Konkursowy OW SARP
 • Sędzia referent: arch. Przemysław Kaczkowski – Sędzia Konkursowy OW SARP

Członkowie:

 • arch. Marcin Pałuba – Sędzia ze strony Organizatora
 • arch. Kinga Socha – Sędzia ze strony Organizatora
 • Robert Widz – Sędzia ze strony Organizatora
 • arch. urbanista Bartłomiej Gajewski – Sędzia ze strony Organizatora
 • Leszek Trzmiel – Sędzia ze strony Organizatora
 • Sekretarz Sądu Konkursowego: arch. kraj. Rafał Mroczkowski – Sędzia Konkursowy OWSARP
 • Asystent Sekretarza Sądu Konkursowego: Agnieszka Zubala – Sekretarz ze strony Organizatora

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie konkursu.

regulamin

http://konkurs-zabieniec.sarp.warszawa.pl/wp-content/uploads/2020/11/REGULAMIN_KONKURSU_ZABIENIEC.pdf

Materiał w architekturze — trendy 2024
Kompleksowe kosztorysy inwestorskie

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE