Strzelce Opolskie

termin składania prac

25.10.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny

organizator: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, SARP Opole | inwestor: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich ogłosiło konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny. Konkurs ma charakter ograniczony, jednoetapowy i realizacyjny.

cel

Konkurs ma na celu uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji budynku Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny w Strzelcach Opolskich wraz z zagospodarowaniem terenu.

warunki

Konkurs ma charakter ograniczony, jednoetapowy i realizacyjny.

Placówka ma być miejscem lokalizacji szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki oraz poradni psychologiczno–pedagogicznej. W placówce ma się kształcić docelowo 100 uczniów. Poradnia powinna być dostępna zarówno od strony szkoły jak i funkcjonować odrębnie. Najważniejszym założeniem, które należy przyjąć przy tworzeniu koncepcji jest stworzenie budynku całkowicie pozbawionego barier architektonicznych, dostępnego i funkcjonalnego dla osób o różnych rodzajach i stopniach niepełnosprawności (często w bardzo głębokim stopniu).

Szczegółowe warunki udziału oraz wytyczne dot. prac konkursowych dostępne są w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału: 30.08.2021 r.
 • Składanie prac konkursowych: 25.10.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 08.11.2021 r.

nagrody

 • I nagroda: 30 000 zł
 • II nagroda: 20 000 zł
 • III nagroda: 10 000 zł
 • Wyróżnienia: o łącznej puli 10 000 zł

sąd konkursowy

 • arch. Zbigniew Maćków, SARP Wrocław – przewodniczący sądu
 • arch. Józef Franczok, SARP Opole – sędzia referent
  pozostali sędziowie:
 • Ewelina Jelito, Sekretarz Powiatu Strzeleckiego
 • Ewa Pinkawa, Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Turystyki Powiatu Strzeleckiego
 • arch. Andrzej Nowak, SARP Opole
 • Waldemar Adamski, sekretarz

więcej informacji

Więcej szczegółów oraz materiały do pobrania na stronie organizatora.

regulamin

https://www.platformazakupowa.pl/file/get_new/fffc1bbe5210f2cd49cd013121d51820.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE