Kcynia

termin składania prac

29.02.2024

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji części rynku w Kcyni

organizator: Urząd Miejski w Kcyni | inwestor: Gmina Kcynia

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji zagospodarowania terenu wskazanego w regulaminie, z uwzględnieniem zarówno charakteru przedsięwzięcia, jak i wpasowania się pod względem urbanistycznym i architektonicznym w otoczenie i krajobraz.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji zagospodarowania terenu wskazanego w regulaminie, z uwzględnieniem zarówno charakteru przedsięwzięcia, jak i wpasowania się pod względem urbanistycznym i architektonicznym w otoczenie i krajobraz.

warunki

Konkurs jest jednoetapowy i otwarty. Koncepcja architektoniczna powinna uwzględniać analizę walorów krajobrazowych terenu i historycznych, z uwzględnieniem zabudowy
i zagospodarowania terenów sąsiadujących oraz istniejącego układu drogowego. Wskazać pomysł na przebudowę fontanny oraz określić miejsce na upamiętnienie postaci i dorobku prof. Jana Czochralskiego.

Koncepcje będą oceniane przez nastepujące kryteria:

  • atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania m.in. podkreślenie wyjątkowości miejsca, jego istniejącego charakteru, kontekstu historycznego miejsca; zastosowanie nowatorskich rozwiązań — 0-10 pkt.,
  • walory funkcjonalno-użytkowe i przestrzenne zaprojektowanego zagospodarowania m.in. wykorzystanie przyjaznych środowisku materiałów oraz zielonej infrastruktury — 0-10 pkt.,
  • możliwość realizacji i ekonomika przyjętych rozwiązań — 0-10 pkt.

nagrody

Organizator przewiduję nagrodę w wysokości 10 000 złotych brutto. 

kalendarium

  • Termin zadawania pytań — do 20 stycznia 2024 r.,
  • Składanie prac konkursowych — do 29 lutego 2024 r. do godz. 15:00.,
  • Ogłoszenie wyników konkursu — do końca marca 2024 r.

sąd konkursowy

W skład komisji konkursowej według regulaminu wejdą:

  • Przewodniczący Komisji: Burmistrz Kcyni
  • Przedstawiciele Rady Miejskiej w Kcyni
  • Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kcyni

więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne na stronie organizatora.

warunki

https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/1338/242/zarzadzenie-nr-1582023-burmistrza-kcyni-z-dnia-30-listopada-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-na-opracowanie-koncepcji-architektonicznej-modernizacji-czesci-rynku-w-kcyni.html?fbclid=IwAR1WDPmviLfYVXnt0Qw

regulamin

https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/download/attachment/2400/1582023.pdf

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE