Bydgoszcz

termin składania prac

31.03.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji ogrodu społecznego przy Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Bydgoszczy

organizator: Miasto Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji ogrodu społecznego zlokalizowanego przy Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5 w Bydgoszczy. Konkurs ma na celu wybór najlepszej koncepcji pod względem użytkowym i kompozycyjnym z uwzględnieniem kosztów realizacji oraz stanowiącej wyraz starań miasta o wzmacnianie aktywności lokalnej i budowanie wspólnotowości.

Miasto Bydgoszcz zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji ogrodu społecznego zlokalizowanego przy Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5 w Bydgoszczy.

cel

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu koncepcji ogrodu społecznego, zlokalizowanego przy Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5 w Bydgoszczy. Konkurs ma na celu wybór najlepszej koncepcji pod względem użytkowym i kompozycyjnym z uwzględnieniem kosztów realizacji oraz stanowiącej wyraz starań miasta o wzmacnianie aktywności lokalnej i budowanie wspólnotowości.

warunki

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym organizacje pozarządowe.

Koncepcja ogrodu w funkcjonalny sposób powinna odpowiedzieć na potrzeby mieszkańcówi mieszkanek, tworzyć przestrzeń spotkań sąsiedzkich, kontaktu z naturą oraz promocji zdrowego trybu życia. Forma obiektu powinna zostać dostosowana do istniejących elementów zagospodarowania wymagających zachowania w miarę możliwościistniejącego drzewostanu. Układ komunikacyjny zaprojektowany zostać powinien w sposób nie stwarzający barier osobom starszym oraz niepełnosprawnym.

Szczegółowe wytyczne znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

  • Termin składania prac: 31.03.2021 r.
  • Termin ogłoszenia wyników: 15.04.2021 r.

nagrody

Autor wygranego projektu otrzyma nagrodę rzeczową. Nagroda stanowi gratyfikację za przekazanie wszelkich majątkowych praw autorskich do opracowanego projektu.

regulamin

http://bcopw.pl/fileadmin/%40bcopw/BCOPW_Aktualnosci/Regulamin_konkursu_ogrod_spoleczny_BCOPW..pdf

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE