Kcynia

termin składania prac

31.10.2023

Studialny konkurs na projekt rewitalizacji budynku po młynie w Kcyni

organizator: Gmina Kcynia | inwestor: Gmina Kcynia

Studialnego konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji budynku po młynie przy ulicy Podgórnej 3 w Kcyni i nadanie mu nowych funkcji społeczno-kulturalnych.
Gmina Kcynia ogłosiła studialny konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji budynku po młynie przy ulicy Podgórnej 3 w Kcyni i nadanie mu nowych funkcji społeczno-kulturalnych.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wyłonienie najlepszego pod względem kompozycyjno-przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym opracowania rewitalizacji budynku po dawnym młynie. Obiekt ten w przyszłości pełnić ma funkcję atrakcyjnego miejsca spotkań zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, przestrzenią dla działalności społecznej, kulturalnej i gospodarczej.

warunki

Konkurs jest konkursem otwartym, studialnym, jednoetapowym.
 
Konkursowa propozycja powinna obejmować w szczególności rozwiązania w zakresie elewacji budynku, pokrycia dachowego, a także koncepcję zagospodarowania obiektu z podziałem na strefy funkcjonalne na każdej z kondygnacji wraz z rozwiązaniami bryłowymi i aranżacją reprezentacyjnych przestrzeni. Projekt powinien także przewidywać powiązanie terenu z uwzględnieniem uwarunkowań krajobrazowych oraz istniejącej zabudowy.
 
W budynku planowane jest stworzenie pomieszczeń na potrzeby Izby Pałuckiej, Izby Pamięci prof. Jana Czochralskiego, sal przeznaczonych na prowadzenie warsztatów artystycznych, mniejszych koncertów, działalności kawiarni, restauracji lub punktu gastronomicznego oraz inkubatora spożywczego.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

  • Nagroda — 10 000 zł brutto

kalendarium

  • Termin zadawania pytań dotyczących konkursu: 15 września 2023 roku
  • Termin udzielenia odpowiedzi na pytania: 22 września 2023 roku
  • Termin składania prac konkursowych: do 31 października 2023 roku, do godz. 16:00

komisja konkursowa

  • Burmistrz Kcyni – przewodniczący komisji konkursowej
  • przedstawiciele Rady Miejskiej w Kcyni
  • przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kcyni
  • zaproszeni goście i eksperci, w tym przedstawiciel środowiska młodzieżowego z terenu Gminy Kcynia

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://kcynia.pl/konkurs-mlyn.html

regulamin

https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/zarzadzenie-nr-103-2023-burmistrza-kcyni-z-dnia-16-sierpnia-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-na-opracowanie-koncepcji-architektonicznej-rewitalizacji-budynku-po-mlynie-przy-ul-podgornej-3-w-kc/

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE