Szczecin

termin składania prac

31.03.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie na tle rewitalizacji obszaru starego miasta Dąbie

organizator: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.

Do 31 marca można zgłaszać prace do konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie na tle rewitalizacji obszaru starego miasta Dąbie. Konkurs jest rekomendowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich. Główna nagroda wynosi 30 000 zł brutto.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie na tle rewitalizacji obszaru starego miasta Dąbie. 

warunki

Przedmiotem konkursu studialnego i realizacyjnego jest opracowanie i zaprezentowanie przez uczestników:

 • „Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie”:
  — w zakresie realizacyjnym obejmującym obszar III na terenie Zamawiającego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz informacją zawierającą wstępne rozwiązania techniczne, technologiczne, szacunkowy koszt realizacji;
 • koncepcji działań rewitalizacyjnych w obszarze Starego Miasta Dąbie:
  — w zakresie ogólnym ideowym (studialnym): obejmującym obszar I (łącznie z obszarami II i III) na terenach gminy miasto Szczecin, Zamawiającego, Spółdzielni Mieszkaniowej „Kielnia” oraz innych użytkowników i podmiotów,
  — SM „Kielnia” jest zainteresowana zabudową mieszkalną uzupełniającą wewnątrz kwartału na dz. nr 78/1; 78/6; 78/7 oraz plombą z funkcją mieszkalną przy ulicy Oficerskiej, o możliwie maksymalnej powierzchni mieszkań.
  Szczegółowy opis zawiera regulamin konkursu.

kalendarium

 • Termin składania prac: 31.03.2021 r. do godziny 14:00
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 23.04.2021 r.

nagrody

 • I nagroda: 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielnie zamówienia z wolnej ręki
 • II nagroda: 25 000 zł brutto
 • III nagroda: 18 000 zł brutto
 • Dwa wyróżnienia: po 8 000 zł brutto każde

sąd konkursowy

 • Magdalena Staniszkis
 • Marek Orłowski
 • Tomasz Cykalewicz
 • Jarosław Bondar
 • Angelika Szerniewicz
 • Michał Dębowski
 • Robert Kowalski-Bertus
 • Jolanta Skoncej

więcej informacji

Szczegółowe informacje wraz z materiałami do pobrania dostępne na stronie organizatora.

regulamin

http://www.stbs.pl/images/zamowienia_publiczne_TBSP/2020-10-30/Regulamin_konkursu_i_zal_1-9.pdf

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE