Włocławek

termin składania prac

31.05.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zadania Rozbudowa i przebudowa ulic: Traugutta, Jagiellońska, Szczęśliwa, Zielony Rynek, Miedziana, Zduńska w ramach zadania pn. „Zielone tereny Śródmieścia – dokumentacja”

organizator: Gmina Miasto Włocławek

Gmina Miasto Włocławek zaprasza architektów z całej Polski do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zadania: Rozbudowa i przebudowa ulic: Traugutta, Jagiellońska, Szczęśliwa, Zielony Rynek, Miedziana, Zduńska wraz z infrastrukturą w ramach zadania „Zielone tereny Śródmieścia – dokumentacja”. Konkurs jest rekomendowany przez SARP.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym zadania: Rozbudowa i przebudowa ulic: Traugutta (od ul. Kraszewskiego), Jagiellońska, Szczęśliwa, Zielony Rynek, Miedziana, Zduńska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zielone tereny Śródmieścia – dokumentacja”.

warunki

Koncepcja musi zostać opracowana zgodnie zasadami projektowania uniwersalnego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności pozwalającej osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie ze wszystkich elementów na zasadzie równości z innymi osobami. Szczegółowe warunki udziału (część A) i wytyczne dot. prac konkursowych (część B) dostępne są w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Składanie prac konkursowych: do 31.05.2021 r. do godz. 12.00
 • Ogłoszenie wyników: do 17.06.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 25 000 zł brutto
 • II Nagroda: 15 000 zł brutto
 • III Nagroda: 10 000 zł brutto

sąd konkursowy

 • Przewodniczący: arch. Jacek Krych, SARP
 • Z-ca Prezydenta Miasta Włocławek: Krzysztof Kukucki
 • Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury: Jolanta Stańczka-Bromirska
 • Sędzia referent: arch. Wojciech Krawczuk, SARP
 • Sędzia: arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz, SARP
 • Dyrektor Wydziału Inwestycji: Tomasz Celmer
 • Dyrektor Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii: Paweł Żyżelewicz
 • Sędzia zapasowy: arch. Małgorzata Schmidt, SARP
  Konsultanci:
 • Dyrektor Biura Zamówień Publicznych: Jarosław Kwiatkowski
 • Sekretarz konkursu: Izabela Księżak, Kierownik w Wydziale Urbanistyki i Architektury

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne na stronie organizatora konkursu.

regulamin

https://bip.um.wlocl.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=53115 https://bip.um.wlocl.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=53116

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE