Poznań

termin składania prac

26.01.2024

Konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji wybranych przestrzeni Muzeum Etnograficznego (docelowo Muzeum Kultur Świata), oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu

organizator: Muzeum Narodowe w Poznaniu | inwestor: Muzeum Narodowe w Poznaniu

Wyniki organizowanego przez Muzeum Narodowe w Poznaniu konkursu na opracowanie koncepcji aranżacji wybranych przestrzeni Muzeum Etnograficznego (docelowo Muzeum Kultur Świata).

Muzeum Narodowe w Poznaniu organizuje konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji wybranych przestrzeni Muzeum Etnograficznego (docelowo Muzeum Kultur Świata).

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji konkursowej, która realizuje warunki konkursu poprzez nowatorskie i oryginalne rozwiązania aranżacyjne części przestrzeni Muzeum Etnograficznego w Poznaniu.  

warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym i nieograniczonym. W ramach opracowania mają zostać opracowane wystawy Kreacje, Stroje ludowe szyte na miarę, wystawa Exotica, sala eventowa, wybrane promieszczenia biurowe oraz znak graficzny identyfikujący Muzeum Etnograficzne.

Prace zgłoszone do konkursu będą ocenione przez następujące kryteria:

 • Zgodność koncepcji z wytycznymi Zamawiającego — max. 20 pkt.
 • Walory estetyczno-plastyczne rozwiązań — max. 20 pkt.
 • Kreatywność i innowacyjność rozwiązań aranżacyjnych — umiejętność wykorzystania nowoczesnych i różnorodnych technik ekspozycyjnych — max. 20 pkt.
 • Świadomość miejsca i spójność z otoczeniem — max. 20 pkt.

nagrody

 • I Nagroda — 15 000 złotych brutto,
 • II Nagroda — 10 000 złotych brutto,
 • III Nagroda — 5 000 złotych brutto.

kalendarium

 • Wizja lokalna — 17 stycznia 2024 r.,
 • Termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczących udziału w konkursie  — 22 stycznia 2024 r.,
 • Ostateczny termin na pytania — 24 stycznia 2024 r.,
 • Termin założenia prac konkursowych — 26 stycznia 2024 r. do godziny 14:00.,
 • Zatwierdzenie werdyktu sądu konkursowego i ogłoszenie wyników konkursu, ew. unieważnienie konkursu — do 7 marca 2024 roku,
 • Planowany termin udzielenia zamówienia publicznego na usługi — 22 marca 2024 r.

sąd konkursowy

W skład komisji konkursowej według regulaminu wejdą:

 • dr Maria Gołąb — przewodnicząca komisji, zastępczyni dyrektora ds. naukowych,
 • dr hab. Rafał Górczyński — profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
 • dr hab. Joanna Minksztym — kuratorka wystawy EXotica?, kustosza dyplomowana w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu,
 • Iwona Rosińska — kuratorka wystawy Kreacje. Stroje ludowe rysowane na miarę, kustosza w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu,
 • Karina Adamska — kierowniczka działu Koordynacji i Realizacji Projektów Muzealnych,
 • Katarzyna Grabowska — kustosza w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu,
 • Aneta Skibińska — kierowniczka Muzeum Etnograficznego,
 • Andrzej Grabowski — kierownik Sekcji Inwestycji Strategicznych.

Sekretarzą sądu konkursowego jest Katarzyna Andrzejewska.

warunki

https://platformazakupowa.pl/transakcja/857116

regulamin

https://platformazakupowa.pl/transakcja/857116

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE