Sędziszów Małopolski

termin składania prac

30.06.2021

Konkurs na opracowanie projektu zagospodarowania terenów zielonych na Osiedlu Wolica Ługowa w Sędziszowie Małopolskim

organizator: Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie projektu koncepcji i urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów zielonych na Osiedlu Wolica Ługowa w Sędziszowie Małopolskim. Podstawowym założeniem programowo-ideowym koncepcji zagospodarowania terenu objętego opracowaniem jest propozycja udostępnienia „przestrzeni czasu wolnego”.

cel

Głównym celem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenów zielonych zlokalizowanych na Osiedlu Wolica Ługowa w Sędziszowie Małopolskim na działkach o nr ew. 1063, 1065. Konkurs ma charakter jednoetapowy, studialny, nierealizacyjny.

Podstawowym założeniem programowo-ideowym koncepcji zagospodarowania terenu objętego opracowaniem jest propozycja udostępnienia „przestrzeni czasu wolnego”. Preferuje się przedstawienie form rekreacji i zagospodarowania terenu – odpowiadające wzmocnieniu przyrodniczych i krajobrazowych walorów obszaru oraz tworzące atrakcyjny teren spędzania czasu na świeżym powietrzu. Projekt koncepcyjny powinien umożliwiać opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację inwestycji w podziale na etapy.

warunki

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie projektu wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu). Projekty wraz z formularzem zgłoszenia należy składać w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski z dopiskiem: Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu na Osiedlu Wolica Ługowa w Sędziszowie Małopolskim.

Szczegółowe wytyczne dot. prac projektowych dostępne w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania prac: 30.06.2021 r. do godz. 15:30

Termin ogłoszenia wyników zostanie podany do informacji przez organizatora.

  nagrody

  • I Nagroda: 10 000 zł

   Sąd konkursowy może zdecydować również o przyznaniu wyróżnień:

  • I Wyróżnienie: 2 000 zł
  • II Wyróżnienie: 1 500 zł

  sąd konkursowy

  • Przewodniczący: Bogusław Kmieć - Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego
  • Zastępca Przewodniczącego: Piotr Kapusta - Zastępca Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego

  Członkowie:

  • Nikoletta Opiela - Przewodnicząca Osiedla Wolica Ługowa
  • Marek Pająk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim
  • Andrzej Siwiec – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa i Komunikacji
  • Alicja Zawisza – Kierownik Referatu Urbanistyki i Gospodarki Gruntami
  • Anna Olech – Kierownik Referatu Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich
  • Piotr Drozd – Kierownik Referatu Programów Pomocowych i Zamówień Publicznych
  • Paweł Wojton – Kierownik Referatu Inwestycji i Drogownictwa

  więcej informacji

  Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne na stronie organizatora.

  regulamin

  https://sedziszow-mlp.pl/download/2021/2._regulamin_konkursu_wraz_z_zalacznikami-sig.pdf

  IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
  Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
  DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
  INSPIRACJE