Bielsko-Biała

termin składania prac

01.01.1970

Wyniki konkursu na osiedle budynków wielorodzinnych przy ulicy Sarni Stok w Bielsku-Białej

organizator: SARP Oddział Bielsko-Biała | inwestor: Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

SARP Odział Bielsko-Biała wraz z Bielsko-Bialskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego ogłosili wyniki konkursu na projekt zrównoważonego osiedla wielorodzinnego przy ulicy Sarni Stok. I Nagrodę otrzymała pracownia archistudio studniarek + pilinkiewicz.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie, najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu osiedla wielorodzinnego zrównoważonego przy ulicy Sarni Stok w Bielsku-Białej.

Spełnienie wymogów zrównoważonej architektury oznacza, że inwestycja powinna być atrakcyjna pod względem formy, komfortowa w użytkowaniu, dostępna ekonomicznie i sprzyjać środowisku naturalnemu. Osiedle ma być niskoenergetycznym zespołem mieszkaniowym, charakteryzującym się szerokim zastosowaniem rozwiązań proekologicznych i prospołecznych.

warunki

Konkurs jest konkursem ograniczonym, jednoetapowym, realizacyjnym i otrzymał nr 1045 SARP.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu osiedla wielorodzinnego zrównoważonego przy ulicy Sarni Stok w Bielsku-Białej objętego opracowaniem konkursowym zgodnie z granicami oznaczonymi w załączniku nr 8a do regulaminu.

Projektowany zespół mieszkaniowy powinien wyróżniać się wysoką jakością przestrzeni wspólnych, co ma sprzyjać tworzeniu więzi sąsiedzkich oraz zapewniać poczucie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom w różnym wieku.

Zamawiający oczekuje od uczestników konkursu przedstawienia koncepcji architektoniczno-urbanistycznej najlepszej pod względem funkcjonalnym, użytkowym oraz kompozycyjnym w znaczeniu materialnym, estetycznym, kulturowym, społecznym oraz ekologicznym, mając na uwadze walory istniejącego drzewostanu.

Istotną kwestią jest koszt wykonania inwestycji — zamawiający oczekuje budynków atrakcyjnych w formie architektonicznej. Szacunkowy planowany łączny koszt realizacji inwestycji w stanie deweloperskim dla trzech powtarzalnych budynków mieszkalnych wyniesie 45 mln zł brutto.

Zamawiający zakłada budynki powtarzalne (szacunkowo 3-4 budynki).

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna osiedla powinna zostać opracowana w sposób umożliwiający 3 etapową realizację inwestycji wraz z możliwością uzyskania pozwolenia na użytkowanie każdego etapu.

Planowane osiedle wielorodzinne zostanie zlokalizowane w Bielsku-Białej, przy ulicy Sarni Stok, obręb Stare Bielsko. Działka, na której powstanie (dz. nr. 180/129) ma powierzchnię 22 513 metrów kwadratowych. Teren jest objęty zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W ramach inwestycji zamawiający zakłada budowę około 170-200 mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań wynoszącej około 9000 metrów kwadratowych.

Powierzchnia użytkowa mieszkań powinna rozkładać się następująco:

 • mieszkania jednopokojowe – 10%, powierzchnia 30-40 mkw,
 • mieszkania dwupokojowe – 40%, powierzchnia 40-55 mkw,
 • mieszkania trzypokojowe – 45%, powierzchnia 50-70 mkw,
 • mieszkania czteropokojowe – 5%, powierzchnia 60-80 mkw.

Z mieszkań 2 i 3 pokojowych należy przewidzieć przedział ~10% mieszkań przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Niezbędne miejsca postojowe należy zaprojektować w terenie w liczbie 1,5 miejsca postojowego na mieszkanie. Dopuszcza się projektowanie garaży jednostanowiskowych w bryle budynku. Dopuszcza się w ostateczności, gdyż jest to najmniej ekonomiczne, lokalizować miejsca postojowe w garażach podziemnych w budynkach.

Należy przewidzieć jeden lokal użytkowy o powierzchni użytkowej do 70 mkw (sklep). Ponadto w parterze jednego z budynków należy zaprojektować świetlicę środowiskową dla dzieci o powierzchni około 130 mkw i klub dla osób starszych o powierzchni około 200 mkw.
Świetlice mają służyć integracji międzypokoleniowej. Pomieszczenia świetlicy i klubu należy tak zaprojektować, aby w przypadku niepozyskania przez inwestora środków na budowę tych pomieszczeń będzie można utworzyć w tym miejscu lokale mieszkalne.

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna osiedla wielorodzinnego powinna wpisywać się w ideę i kryteria „zielonego budynku” oraz spełniać wymogi procesu certyfikacji „Zielony Dom”.

Szczegółowe opis projektu znajduje się w załączniku nr 6 do regulaminu.

nagrody

 • I Nagroda — 25 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej,
 • II Nagroda — 15 000 zł brutto,
 • III Nagroda — 10 000 zł brutto.

kalendarium

 • termin składana wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 24 lipca 2023 roku,
 • dopuszczenie do udziału w konkursie: 26 lipca 2023 roku,
 • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu: do 2 sierpnia 2023 roku,
 • składanie prac konkursowych: do 16 października 2023 roku, godz. 15:00,
 • ogłoszenie wyników: 20 listopada 2023 roku,

sąd konkursowy

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

 • Andrzej Ptaszkiewicz – przewodniczący Sądu konkursowego, SARP Oddział Bielsko-Biała
 • Hubert Wąsek – sędzia referent, SARP Oddział Częstochowa
 • Piotr Kubańda – SARP Oddział Bielsko-Biała,
 • Piotr Buśko – SARP Oddział Katowice,
 • Ewa Kamińska – Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
 • Jakub Mrówczyński – Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
 • Dagmara Karolak – Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Katarzyna Biernat-Odrzywołek jest sekretarką konkursu konkurs.tbs-bielsko@sarp.com.pl, a jej zastępczynią Marta Zuber.

więcej informacji

Więcej szczegółów oraz wszystkie załączniki znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://www.sarp.com.pl/node/55

regulamin

https://sarpbb-my.sharepoint.com/personal/maciej_zuber_sarp_com_pl/_layouts/15/onedrive.aspx

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE