Warszawa

termin składania prac

13.10.2022

Konkurs architektoniczny na wykonanie koncepcji pawilonu dla bezdomnych kotów działającego w ramach schroniska „Na Paluchu”

organizator: m.st. Warszawa | inwestor: m.st. Warszawa

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w imieniu miasta stołecznego Warszawy ogłosiło rekomendowany przez SARP konkurs na projekt koncepcji architektonicznej pawilonu dla maksymalnie 300 bezdomnych kotów (wraz z koncepcją zagospodarowania terenu) działającego w ramach schroniska dla bezdomnych zwierząt „Na Paluchu” zlokalizowanego w warszawskiej dzielnicy Wawer. Miejsce to stanowić ma bezpieczną przestrzeń dla podopiecznych schroniska, w której otrzymają opiekę i niezbędne leczenie.

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w imieniu miasta stołecznego Warszawy ogłosiło rekomendowany przez SARP konkurs na projekt koncepcji architektonicznej pawilonu dla maksymalnie trzystu bezdomnych kotów (wraz z koncepcją zagospodarowania terenu) działającego w ramach schroniska dla bezdomnych zwierząt „Na Paluchu” zlokalizowanego w warszawskiej dzielnicy Wawer. Miejsce to stanowić ma bezpieczną przestrzeń dla podopiecznych schroniska, w której otrzymają opiekę i niezbędne leczenie.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wykonanie najlepszej pod względem użytkowym, ekonomicznym i wizualnym koncepcji architektonicznej budynku (budynków) dla bezdomnych kotów („kociarni”) oraz aranżacji otoczenia.

Zamawiającemu zależy, aby wyłoniona w konkursie koncepcja charakteryzowała się wysoką jakością architektoniczną, była kompromisem między przyjętym budżetem a zastosowaniem nowatorskich rozwiązań, również tych dotyczących energooszczędności.

warunki

Konkurs jest konkursem nieograniczonym.

Zgłaszane propozycje powinny uwzględniać w projektowanym obiekcie (obiektach) między innymi: część ogólnodostępną z holem wejściowym, recepcją i salą edukacyjną, część administracyjną oraz część specjalistyczną, do której dostęp będzie ograniczony — ze strefą przyjęć zwierząt oraz przestrzenią dla kotów zdrowych, salami na potrzeby kwarantanny, szpitalem z gabinetami weterynaryjnymi i laboratorium.

Na otaczającym obiekt terenie należy zaplanować między innymi parking, dojazd do budynku samochodu ekopatrolu, ujęcie wody, zieleń i zadaszoną wiatę na dary i zakupy.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda 25 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie
  usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
 • II Nagroda  15 000 zł brutto
 • III Nagroda 10 000 zł brutto

kalendarium

 • składanie prac konkursowych: 13 października 2022 r., do godz. 16.00.

sąd konkursowy

 • Marta Sękulska-Wrońska – OW SARP, Przewodnicząca Sądu
 • Magdalena Młochowska – Dyrektorka Koordynatorka ds. zielonej Warszawy
 • Magdalena Jędraszko-Macukow – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, architektka krajobrazu
 • Kamil Miklaszewski – OW SARP, Sędzia Referent
 • Marek Mikos – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, architekt
 • Patrycja Stawiarz – Biuro Ochrony Środowiska
 • Henryk Strzelczyk – Schroniska na Paluchu
 • Bartosz Lewandowski – architekt, Asystent Sędziego Referenta (bez prawa głosu)

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://architektura.um.warszawa.pl/konkursKOTY

regulamin

https://architektura.um.warszawa.pl/konkursKOTY

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
INSPIRACJE