Kraków

termin składania prac

11.07.2022

Konkurs architektoniczny – Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziby Krakowskiego Oddziału ZPKWM

organizator: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego | inwestor: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego organizuje jednoetapowy konkurs na projekt Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska. Zespół miałby powstać na terenie zabytkowych koszar w obrębie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego w Krakowie. Projekty można składać do 11 lipca br.

cel

Celem konkursu jest wybór najlepszego rozwiązania urbanistycznego, architektonicznego i  funkcjonalnego dla Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziby Krakowskiego Oddziału ZPKWM w Krakowie oraz, w efekcie, udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi (mającej na celu przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy Jurajskiego CEP EkoMałopolska i siedziby Krakowskiego Oddziału ZPKWM) na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Założenie ma powstać na terenie dawnych koszar przy ul. Modrzewiowej w obrębie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Zadaniem jest zaprojektowanie budynku lub zespołu budynków, w których obok przestrzeni edukacyjno-warsztatowej znalazłyby się funkcje wystawiennicze, konferencyjne i biurowo-administracyjne.

warunki

Konkurs jest otwarty, nieograniczony, jednoetapowy, realizacyjny w zakresie siedziby w zakresie JCEP EkoMałpolska i siedziby Krakowskiego Oddziału ZPKWM (wraz z niezbędną infrastrukturą) i koncepcyjny w zakresie zagospodarowania terenu, projektu zieleni i małej architektury.

Organizatorzy oczekują od prac konkursowych w zakresie urbanistyki: najwyższej jakości rozwiązania urbanistycznego, uwzględnienie kontekstu historycznego, przyrodniczego i genius loci miejsca oraz wielkości i charakteru zabudowy na działkach sąsiednich, indywidualne wykreowanie przestrzeni publicznej wokół budynku z uwzględnieniem nawiązania do wewnętrznych przestrzeni budynku oraz obsługi komunikacyjnej.

W zakresie architektury: stosownych rozwiązań estetycznych, atrakcyjnego wyglądu i prawidłowych proporcji obiektu. Dostosowania skali i proporcji fragmentów przestrzeni budynku stosownie do funkcji i charakteru użytkowego. Zastosowania ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych, a szczególnie materiałów pochodzenia naturalnego. Nowatorstwa w zakresie rozwiązań architektonicznych i przestrzennych.

W zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych: oryginalności rozwiązań projektowych, zgodności projektu z wytycznymi programu funkcjonalno-użytkowego. Atrakcyjności proponowanych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, optymalnego funkcjonowania przestrzeni budynku, rozwiązań energooszczędnych i proekologicznych.

Prace konkursowe mają uwzględniać dostosowanie rozwiązań projektowych do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Od uczestników oczekuje się rozwiązań, które będą stanowić nieprzemijające wartości kulturowe, nawiązania do przyrody, wzbogacające i szanujące istniejące otoczenie.

Wszystkie obiekty powinny być energooszczędne, mieć częściowo dachy zielone i inteligentne systemy oświetleniowe. Rekomenduje się wykorzystanie i zastosowanie naturalnych materiałów i ich kolorystyki nawiązujących do lokalnych tradycji budowlanych reprezentatywnych dla terenu jury, a w szczególności: drewna pochodzenia lokalnego, gliny.

W części koncepcyjnej należy przedstawić zagospodarowanie terenu zawierające:

 • budynek Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska wraz z siedzibą oddziału ZPKWM w Krakowie,
 • koncepcję zagospodarowania części parkowej,
 • koncepcję zagospodarowania parkingu obsługującego Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. Bogusława Frańczuka (zwanego dalej MSOR) i JCEP,
 • ogólne wytyczne w zakresie sposobu kształtowania architektury dla magazynu zlokalizowanego na południe od istniejącego parkingu (obecnie magazyn nie jest przeznaczony do rozbiórki, jednak wytyczne takie mogą posłużyć przy opracowaniu projektów architektonicznych w przypadku poszerzania usług dostępnych w MSOR).

W części realizacyjnej należy przedstawić rozwiązania architektoniczne dla budynku/obiektu Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej wraz z niezbędną infrastrukturą i komunikacją, które będą stanowiły przedmiot zamówienia z wolnej ręki. W części realizacyjnej zawiera się również część parkingu od strony ul. Modrzewiowej. Zaleca się realizację części miejsc parkingowych na potrzeby JCEP (ok. 20) w formie parkingu podziemnego.

Zamawiający przyjmuje, że szacunkowy koszt realizacji planowanej inwestycji nie przekroczy kwoty 15 mln zł brutto.

kalendarium

 • termin złożenia prac konkursowych — do 11 lipca 2022 roku do godz. 15.00,
 • rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników oraz otwarcie wystawy pokonkursowej — do 29 lipca 2022 roku,
 • wypłata nagród, zaproszenie do wykonania na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej — do 12 sierpnia 2022 roku.

Komunikacja w konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu komunikacji elektronicznej: ePUAP: /ZPKWM/SkrytkaESP oraz przetargi@zpkwm.pl

nagrody

W Konkursie przewidziano przyznanie następujących nagród:

 • I Nagroda — 20 tys. zł brutto wraz z zaproszeniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczących wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej,
 • II Nagroda — 18 tys. zł brutto,
 • III Nagroda — 15 tys. zł brutto.

sąd konkursowy

W skład sądu konkursowego wchodzą:

 • dr hab. Kazimierz Butelski – przewodniczący sądu konkursowego, Katedra A-2 Politechniki Krakowskiej,
 • prof. Zbigniew Myczkowski – Katedra A-8 Politechniki Krakowskiej,
 • Paweł Koperski – 3D-Architekci,
 • dr Małgorzata Fedorczak-Cisak – Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego, Politechnika Krakowska,
 • Józef Gawron – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,
 • Piotr Dmytrowski – kierownik krakowskiego oddziału ZPKWM,
 • Bożena Boba-Dyga – wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków,
 • Paweł Kamiński – dyrektor Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego.

Funkcję referenta pełni Tomasz Trzaskalik, a sekretarza konkursu Mira Ostrogórska.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego,m,411083,konkursy.html

regulamin

https://drive.google.com/drive/folders/19bNxKhGbVYsK9bN_DHkqIyWv67ov-_kM

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE