Katowice

termin składania prac

11.10.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej osiedla wielorodzinnego zrównoważonego przy ul. Kosmicznej w Katowicach

organizator: SARP Oddział Katowice | inwestor: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Katowicki oddział SARP zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej osiedla wielorodzinnego zrównoważonego przy ul. Kosmicznej w Katowicach. Osiedle powinno być zaprojektowane w nurcie architektury zrównoważonej. Konkurs ma charakter ograniczony, prowadzony jest w jednym etapie.

cel

Konkurs organizowany jest w celu wyłonienia najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji osiedla wielorodzinnego zrównoważonego przy ul. Kosmicznej w Katowicach.

warunki

Konkurs prowadzony jest procedurze ograniczonej i jednoetapowej. Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie pierwszorzędnie składają wnioski o dopuszczenie do udziału. Następnie organizator zaprasza wybranych uczestników do składania prac konkursowych. Wnioski, a w dalszej kolejności prace konkursowe i wszelką konieczną dokumentację, uczestnicy zobligowani są dostarczyć za pośrednictwem Platformy EPZ.

Koncepcja osiedla powinna być zaprojektowana zgodnie z ideą architektury zrównoważonej. Według organizatora oznacza to, że inwestycja powinna być atrakcyjna pod względem formy, komfortowa w użytkowaniu, dostępna ekonomicznie i sprzyjać środowisku naturalnemu. Osiedle ma być unikalnym w skali Polski niskoenergetycznym zespołem mieszkaniowym, charakteryzującym się szerokim zastosowaniem rozwiązań proekologicznych i prospołecznych. Zespół mieszkaniowy powinien wyróżniać się wysoką jakością przestrzeni wspólnych, co ma sprzyjać tworzeniu więzi sąsiedzkich oraz zapewniać poczucie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom w różnym wieku.

Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac konkursowych dostępne są w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału: 09.08.2021 r. (do godz. 15:00)
 • Wyniki dopuszczenia do udziału: do 14 dni od złożenia wniosku
 • Termin składania prac konkursowych: 11.10.2021 r. (do godz. 15:00)
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do 21 dni od terminu składania prac

nagrody

 • I nagroda: 25 000 zł i zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi
 • II nagroda: 20 000 zł
 • Trzy wyróżnienia: każde o wartości 5 000 zł

sąd konkursowy

 • mgr inż. arch. Piotr Buśko (IARP, SARP Katowice) – przewodniczący sądu
 • dr inż. arch. Henryk Zubel (IARP, SARP Katowice) – zastępca przewodniczącego sądu
 • mgr inż. arch. Katarzyna Furgalińska (IARP, SARP Katowice) – sędzia referent
 • mgr inż. arch. Marcin Jojko (IARP, SARP Katowice) – sędzia referent
  pozostali członkowie:
 • mgr inż arch. Maciej Kowalczyk (IARP, SARP Warszawa)
 • mgr inż. arch. Mariusz Hyliński (Dyrektor ds. Inwestycji KTBS)
 • mgr inż. arch. Agnieszka Kwiatek (IARP, KTBS)
 • Mariusz Skiba (Wiceprezydent Miasta Katowice)
  sekretarze konkursu:
 • mgr inż. arch. Łukasz Smolarczyk (SARP Katowice) – sekretarz organizacyjny
 • mgr Katarzyna Hołda (biuro SARP Katowice) – zastępca sekretarza organizacyjnego

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

regulamin

http://sarp.katowice.pl/uploads/file/2021%20TBS%20KOSMICZNA%20NOWY%20!%20/REGULAMIN%20KONKURSU.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE