Warszawa

termin składania prac

25.07.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ostródzkiej w Warszawie

organizator: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka

Urząd Dzielnicy Białołęka ogłosił jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ostródzkiej w Warszawie. Termin składania wniosków do udziału w konkursie upływa 19 maja br.

cel

Jak czytamy w regulaminie, celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej pływalni, która powinna mieć atrakcyjną formę architektoniczną, zaprojektowaną tak, aby pobudzać wyobraźnię dzieci i reagować na postęp, a także uwzględniać rozwiązania proekologiczne. Przestrzeń pływalni powinna być otwarta, wielofunkcyjna, parametry wielkościowe pomieszczeń optymalne pod względem funkcjonalnym i ekonomicznym.

Inwestycja znajduje się na terenie korzystnych warunków geotermalnych, dlatego wykorzystanie naturalnych zasobów ciepła powinno być uwzględnione w systemie grzewczym pływalni, ewentualnego basenu z wodą geotermalną.

Konkurs ma wyłonić najlepszą pod względem kompozycyjnym, użytkowym i ekonomicznym koncepcję architektoniczną pływalni, wykonaną na podstawie wytycznych zawartych w regulaminie.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym i ograniczonym, w którym uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Na ich podstawie organizator dopuszcza do udziału i zaprasza do składania prac konkursowych.

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ostródzkiej w Warszawie na działce o nr ew. 29/2 z obrębu 4-16-25, składającej się z budynku pływalni i parkingu naziemnego.

Teren objęty analizą podlega ustaleniom Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Grodzisk.

Wytyczne projektowe to między innymi:

 • uwzględnienie możliwości wykorzystania części terenów zewnętrznych na rzecz społeczności lokalnej np. projektując zewnętrzną siłownię. Pływalnia powinna spełniać również funkcję edukacyjną, eksponując elementy infrastruktury, konstrukcji oraz wydobyte eksponaty z przeprowadzonych archeologicznych badań wykopaliskowych na tym terenie. Eksponaty z badań archeologicznych powinny być wyeksponowane w przeszklonym chodniku wewnątrz pływalni. Istotną sprawą jest dbałość o detale, estetykę, edukację architektoniczną i środowisko naturalne,
 • zastosowanie technologii i rozwiązań o wysokiej efektywności energetycznej,
 • nowoczesna elewacja wykonana z użyciem szkła, betonu i drewna. Wskazane jest wkomponowanie zieleni w elewację pływalni,
 • zastosowanie stonowanych kolorów elewacji pływalni. Możliwe jest zastosowanie roślin na ścianach budynku. Przy doborze roślin i związanych z nimi rozwiązań projektowych należy pamiętać o tym, aby koszt ich utrzymania nie był zbyt wysoki. Preferuje się stosowanie rodzimych gatunków roślin.
 • atrakcyjna bryła budynku,
 • uwzględnienie terenu na plenerową scenę na terenie wolnym od zabudowy,
 • dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnościami.

kalendarium

 • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie — do 19 maja 2022 roku do godz. 10.00,
 • termin na składanie prac konkursowych — do 10 tygodni po otrzymaniu zaproszenia,
 • rozstrzygnięcie konkursu — termin zostanie ogłoszony niebawem.

nagrody

W Konkursie przewidziano przyznanie następujących nagród:

 • I nagroda — 40 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • II nagroda — 30 000 zł brutto,
 • III nagroda — 20 000 zł brutto,
 • wyróżnienia o łącznej puli 10 000 zł brutto.

Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 • atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań,
 • zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi organizatora konkursu (najwyżej punktowane będą prace najpełniej odpowiadające na wytyczne organizatora konkursu wskazane w regulaminie),
 • realność realizacyjna i ekonomika proponowanych rozwiązań (w kryterium uwzględniony będzie maksymalny, planowany koszt wykonania pracy realizowanej na podstawie pracy konkursowej, w odniesieniu do uzyskanej atrakcyjności rozwiązań. Promowane będzie zastosowanie rozwiązań obniżających eksploatację inwestycji).

sąd konkursowy

W skład sądu konkursowego wchodzą:

 • Maciej Kuryłowicz – sędzie referent, SARP,
 • Piotr Szaroszyk – sędzia zastępczy, SARP,
 • Jerzy Leszczełowski – przewodniczący sądu konkursowego, Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Dzielnicy Białołęka,
 • Ireneusz Gajewski – zastępca przewodniczącego sądu konkursowego, Wydział Inwestycji Drogowych w Urzędzie Dzielnicy Białołęka,
 • Grzegorz Stiasny – SARP,
 • Jan Mackiewicz – zastępca burmistrza Dzielnicy Białołęka,
 • Anna Dzido – Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Dzielnicy Białołęka,
 • Mirosław Gajdak – Zarząd Zieleni w m.st. Warszawa,
 • Tomasz Pniewski – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w Urzędzie m.st. Warszawa,
 • Tomasz Kuczborski – Białołęcki Ośrodek Sportu,
 • Cezary Miler – Wydział Inwestycji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka,
 • Marta Smagacz – Wydział Inwestycji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka.

Sekretarz Sądu Konkursowego jest Maciej Kazubek z Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Dzielnicy Białołęka. Zatępczynią sekretarza została Małgorzata Lubbe z Wydziału Zamówień Publicznych.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne dostępne są na platformie konkursowej.

warunki

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/57991/details

Obiekt roku 2022 w systemach ALUPROF
Płyty elewacyjne [pictura] z włóknocementu - EQUITONE
BRUK-BET – Ekologiczne nawierzchnie brukowe
TRENDY [2022] - Podłogi, posadzki, wycieraczki systemowe, tarasy – trendy 2022