Łęczyca

termin składania prac

28.02.2022

Konkurs na „Projekt koncepcyjny szlaku pieszo-rowerowego prowadzącego do Grodziska w Tumie – Pierścień Księżnej Salomei”

organizator: Miasto Łęczyca i Gmina Góry św. Małgorzaty | inwestor: Miasto Łęczyca

Trwa otwarty, jednoetapowy konkurs na przedstawienie projektu koncepcyjnego szlaku pieszo-rowerowego, który zawierać będzie charakterystyczne elementy małej architektury związane z obszarem Grodziska w Tumie i przyczyni się do promocji Miasta Łęczyca i Gminy Góra św. Małgorzaty.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów koncepcyjnych szlaku pieszo-rowerowego przebiegającego przez grunty położone na terenie Miasta Łęczyca i Gminy Góra św. Małgorzaty tworzącego Pierścień Księżnej Salomei, który zawierać będzie charakterystyczne elementy małej architektury związane z obszarem Grodziska w Tumie i przyczyni się do promocji regionu.

 

 

grunty położone na terenie Miasta Łęczyca i Gminy Góra św. Małgorzaty

© Miasto Łęczyca

warunki

Konkurs na projekt koncepcyjny ścieżki pieszo-rowerowej jest otwarty, jednoetapowy. Udział w konkursie dopuszcza pracę w zespołach dwuosobowych.

Ważnym aspektem jest uwzględnienie w projekcie działek niebędących własnością Miasta Łęczyca i Gminy Góra św. Małgorzaty i uwzględnienia rozwiązania mającego na celu zapewnienie dojazdu do działek prywatnych.

Projekt koncepcyjny szlaku powinien zawierać takie punkty jak: miejsca przystankowe dla uczestników szlaku (ławki, altany), miejsca naprawy rowerów oraz inne elementy małej architektury. W projekcie szlaku należy uwzględnić jego widoczność w porze wieczorowej i nocnej, uwzględniając jako konieczne zachowanie bezpieczeństwa dla jego uczestników. Szlak jako specjalnie wytyczona i oznakowana trasa przeznaczona dla pieszych i rowerzystów, powinna być widoczna i dostępna dla wszystkich uczestników.

Prace konkursowe będą oceniane na podstawie:

  • rozwiązań projektowych oraz wykształcenia właściwego rozwiązania projektowego w kontekście otoczenia, środowiska kulturowego, akcentów przestrzennych zastanych przez projektanta w momencie podejmowani zadania projektowego,
  • spójności wybranej estetyki architektonicznej, jej adekwatności dla prezentowanego programu
  • estetyki prezentacji projektu architektonicznego, jego czytelności i przyswajalności.

kalendarium

  • termin składania prac: do 28 lutego 2022 roku,
  • powołanie komisji konkursowej: 1 marca 2022 roku,
  • ogłoszenie wyników: 16 marca 2022 roku.

nagrody

W konkursie zostanie przyznana nagroda o łącznej puli 5 tys. zł. Fundatorem nagrody są Miasto Łęczyca i Gmina Góra św. Małgorzaty. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród w przypadku prac wyróżnionych.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania i wytyczne konkursowe dostępne są na portalu Miasto Łęczyca.

regulamin

https://leczyca.info.pl/wp-content/uploads/2021/12/Regulamin-konkursu.pdf

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE