Gdynia

termin składania prac

15.11.2021

Konkurs studialno-ideowy na projekt zabudowy i zagospodarowania głównej osi kompozycyjnej Gdyni

organizator: Prezydent Gdyni

Prezydent Gdyni ogłosił konkurs na opracowanie projektu zabudowy i zagospodarowania stanowiącego autorską propozycję wizji najważniejszej osi kompozycyjnej Gdyni. Chodzi o Skwer Kościuszki, Aleję Jana Pawła II oraz Molo Południowe. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, nieograniczony terytorialnie, studialno-ideowy.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie inspirujących rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych adekwatnych do oczekiwań, odzwierciedlających ambicje i tradycję Gdyni jako miasta nowoczesnego, którego mieszkańcy i włodarze z nadzieją i ciekawością spoglądają w przyszłość. Uzyskane rozwiązania mają posłużyć określeniu kierunków przemian, które pozwolą wykorzystać potencjał tej przestrzeni.

Nagrodzone i wyróżnione prace stanowić będą inspiracje do ustalenia zagospodarowania i przyszłych przekształceń obszaru objętego konkursem. Mogą zostać wykorzystane przez organizatora w szczególności do formułowania zapisów aktów prawa miejscowego, a także w innych konkursach lub postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących obszaru objętego konkursem, a także w folderach reklamowych i ofertowych miasta.

warunki

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie. Warunkiem dopuszczenia do udziału jest posiadanie przez autora pracy uprawnień do projektowania architektonicznego bez ograniczeń.

Zadaniem uczestników jest opracowanie projektu zabudowy i zagospodarowania stanowiącego autorską propozycję wizji najważniejszej osi kompozycyjnej Gdyni: Skweru Kościuszki, Alei Jana Pawła II oraz Mola Południowego. Projekt powinien zaprezentować na poziomie studialno-ideowym propozycję przekształcenia obszaru objętego Konkursem, określać relacje z otoczeniem, mając szczególnie na uwadze wartości historyczne, rozwiązania kompozycyjne i funkcjonalne, relacje krajobrazowe i zasady kształtowania wartościowych przestrzeni publicznych.

Więcej szczegółów na temat warunków udziału i wytycznych dot. prac konkursowych w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania pytań: 05.10.2021 r.
 • Termin udzielenia odpowiedzi na pytania: 10.10.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 15.11.2021 r. do godz. 15:00
 • Ogłoszenie wyników, dyskusja pokonkursowa, gala konkursowa: 10.12.2021 r.

nagrody

 • I nagroda: 50 000 zł
 • II nagroda: 25 000 zł
 • III nagroda: 15 000 zł
 • trzy wyróżnienia: po 5 000 zł

sąd konkursowy

 • Ewa Kuryłowicz, profesor tytularny w Zakładzie Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gen. proj. i wiceprezes pracowni Kuryłowicz & Associates, teoretyk i praktyk architektury - przewodnicząca sądu 

pozostali sędziowie:

 • Izabela Burda, adiunkt w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, Ambasador Arturbain.fr
 • Katarzyna Gruszecka-Spychała, Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki
 • Iwona Markešić, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
 • Filip Springer, reporter i fotograf, autor książek poświęconych przestrzeni i architekturze
 • Renata Stelmach, Architekt Miejski, Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego w Urzędzie Miasta Gdyni
 • Igor Strzok, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Paulina Szewczyk, Z-ca dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie organizatora.

regulamin

https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/module/Files/controller/Default/action/downloadFile/hash/a32b4774383a40671d88090033d236b8

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE