Ogólnopolski

termin składania prac

14.04.2023

Ogólnopolski konkurs dla absolwentek i absolwentów wydziałów architektury na najlepszy prośrodowiskowy projekt dyplomowy

organizator: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej | inwestor: WSC

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej ogłosił pierwszą edycję ogólnopolskiego konkursu na najlepszy prośrodowiskowy projekt dyplomowy obroniony w 2022 roku. Partnerami konkursu są: SARP oddział Warszawa i Koło Architektury Zrównoważonej.

cel

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej ogłosił pierwszą edycję ogólnopolskiego konkursu na najlepszy prośrodowiskowy projekt dyplomowy. Partnerami konkursu są: SARP oddział Warszawa i Koło Architektury Zrównoważonej.


„Zanieczyszczenie powietrza i wód, wzrost ilości odpadów, ograniczone zasoby i postępujące zmiany klimatu — świadomość tych zjawisk, które w znacznym stopniu są konsekwencją działań, w jaki kształtujemy nasze środowisko zbudowane, powinny dziś determinować pracę architektów. Kształtowanie architektury zrównoważonej i odpowiedzialnej klimatycznie jest zagadnieniem relatywnie nowym, wprowadzonym stosunkowo niedawno do i tak już skomplikowanego procesu projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Jednocześnie architektura odpowiedzialna środowiskowo i klimatycznie może być reprezentowana przez wiele różnych realizacji o bardzo odmiennym charakterze. Poszukiwanie najlepszych rozwiązań wciąż trwa i przybiera bardzo interesujące formy także w pracach dyplomowych studentów wydziałów architektury w całym kraju. Ten rodzaj działalności projektowej jest szczególnie ważny — dzisiejsi dyplomanci to wszak projektanci jutra” — czytamy na stronie konkursu.

Celami konkursu są:

 • wyłonienie i nagrodzenie najlepszych prac dyplomowych obronionych w minionym (2022) roku na wydziałach architektury w Polsce,
 • promocja i podkreślenie znaczenia odpowiedzialnego projektowania środowiska zbudowanego w kontekście niekorzystnych zmian klimatu i ochrony zasobów przy zachowaniu wysokich walorów architektonicznych i urbanistycznych proponowanych rozwiązań,
 • propagowanie materiałów i technologii budowlanych charakteryzujących się niskim śladem węglowym i budownictwa efektywnego energetycznie,
 • upowszechnienie zasad implementacji gospodarki cyrkularnej w architekturze,
 • poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań projektowych realizujących cele odpowiedzialnego kształtowania środowiska zbudowanego,
 • promocję prośrodowiskowych idei projektowych.

warunki

Konkurs przeznaczony jest dla absolwentek i absolwentów polskich uczelni wyższych na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu architekta, którzy obronili swoje prace dyplomowe w 2022 roku.

Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach — prace inżynierskie i prace magisterskie.

„Marzeniem i ambicją organizatorów jest zwrócenie uwagi i podkreślenie znaczenia odpowiedzialnego projektowania środowiska zbudowanego w kontekście kryzysu klimatycznego i ochrony zasobów przy zachowaniu najwyższej klasy walorów architektonicznych i urbanistycznych proponowanych rozwiązań zarówno wśród studentów i studentek, kadry akademickiej, jak i całego środowiska polskich architektów” — czytamy dalej na stronie konkursu.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie za pomocą poczty elektronicznej na adres dyplom.eko.arch@pw.edu.pl dokumentów zgłoszeniowych, które stanowią:

 • plansze projektu dyplomowego w czytelnej formie, w formie elektronicznej jako pliki pdf o rozdzielczości nie mniejszej niż 200 dpi. Maksymalna wielkość całego mailowego zgłoszenia nie powinna przekroczyć (ze względu na maksymalną wielkość
  dopuszczalnych załączników) 45 MB. Obowiązkowe jest wysłanie plansz jako załącznika do wiadomości e-mail,
 • część opisowa pracy dyplomowej w formacie pdf,
 • karta uczestnictwa.

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

 • atrakcyjność i wysoki poziom proponowanych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych,
 • trafność doboru rozwiązań prośrodowiskowych i adekwatność pomysłu do wyzwań związanych z niekorzystnymi zmianami klimatu i założeń neutralności klimatycznej,
 • innowacyjność i oryginalność pomysłów projektowych,
 • czytelność przekazu i jakość prezentacji.

nagrody

Łączna pula nagród w konkursie wynosi 20 tys. zł brutto. W każdej z kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:

 • I Nagroda — 5 tys. zł,
 • II Nagroda — 3 tys. zł,
 • III Nagroda — 2 tys. zł.

kalendarium

 • składanie (wysyłanie) dokumentów zgłoszeniowych — do 14 kwietnia 2023 roku, do godziny 16:00.
 • ogłoszenie listy laureatów i laureatek konkursu oraz wręczenie nagród — do 20 maja 2023 roku.

sąd konkursowy

Oceny zgłoszonych prac dyplomowych dokona Sąd Konkursowy w składzie:

 • dr hab. Krzysztof Koszewski — dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, przewodniczący sądu,
 • dr hab. Aleksander Asanowicz — dziekan WA Politechniki Białostockiej,
 • dr hab. Klaudiusz Fross — dziekan WA Politechniki Śląskiej,
 • prof. Barbara Gronostajska — dziekana WA Politechniki Wrocławskiej,
 • dr hab. Magdalena Kozień-Woźniak — dziekana WA Politechniki Krakowskiej,
 • prof. Lucyna Nyka — dziekana WA Politechniki Gdańskiej,
 • dr hab. Ewa Pruszewicz-Sipińska — dziekana WA Politechniki Poznańskiej,
 • Piotr Jurkiewicz — wiceprezes OW SARP ds. Architektury Kryzysu Klimatycznego, Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP,
 • dr Dariusz Śmiechowski — Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP,
 • Maciej Szymanik — przedstawiciel fundatora nagród firmy WSC,
 • dr Magdalena Grochulska-Salak — WAPW,
 • dr Anna Nowak — WAPW,
 • dr Mateusz Płoszaj-Mazurek — WAPW,
 • dr arch. kraj. Kinga Zinowiec-Cieplik — WAPW.

Funkcję sekretarz konkursu pełni dr Anna Tofiluk z WAPW.

więcej informacji

Szczegółowe informacje, materiały do pobrania i formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://www.arch.pw.edu.pl/arch/Studia/Dyplom-Prosrodowiskowy

regulamin

https://www.arch.pw.edu.pl/arch/content/download/6289/37173/file/Regulamin_Dyplom_prosrodowiskowy.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE