Ogólnopolski

termin składania prac

09.01.2023

Konkurs realizacyjny na stoisko targowe Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie, partner: IARP

Uwaga studentki i studenci architektury! Rada Wielkopolskiej OIA RP, działając w imieniu Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz Izby Architektów RP, zaprasza was do udziału w konkursie na projekt stoiska IARP na targi BUDMA 2023.

cel

Celem konkursu jest opracowanie przez studentki i studentów kierunków architektonicznych uczelni wyższych koncepcji projektowej stoiska targowego IARP. Na podstawie koncepcji, która zostanie najwyżej oceniona przez jury konkursu, organizator opracuje projekt wykonawczy i wykona na najbliższe targi BUDMA 2023 stoisko targowe, które będzie miejscem prezentacji Izby Architektów RP.

Międzynarodowe Targi Poznańskie (organizator) i IARP (partner) oczekują ciekawej, nowoczesnej i prostej w wyrazie formy stoiska, akceptującej merytoryczne i techniczne wytyczne regulaminu.

Podczas Targów BUDMA 2023 zorganizowana zostanie również wystawa najlepszych prac konkursowych.

warunki

W konkursie mogą brać osoby, które ukończyły osiemnaście lat i studiują na kierunkach architektonicznych uczelni wyższych, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie spośród prac konkursowych, najlepszych pod względem warsztatowym, wizualnym oraz estetycznym koncepcji projektowych stoiska targowego, które można zrealizować na terenie targów BUDMA 2023.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu autorskiej pracy architektonicznej w formie planszy o formacie 100 na 70 cm prezentującej koncepcję uczestnika.

Praca konkursowa:

 • musi być przedstawiona w oryginale,
 • musi zawierać treści bezpośrednio związane z tematem konkursu,
 • nie może zawierać treści wulgarnych oraz niezgodnych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
  powinna stanowić przejaw autorskiej twórczości uczestniczki / uczestnika i być zgodna z wytycznymi merytorycznymi i technicznymi (załącznik A1 do regulaminu),
 • nie może zawierać treści reklamowych, znaków towarowych, logo, wzorów przemysłowych oraz oznaczeń dotyczących jakichkolwiek podmiotów niezwiązanych z IARP,
 • nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 – ze zm.) oraz dóbr osobistych.

Każdy osoba może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.

nagrody

W konkursie przewidziane są trzy nagrody:

 • I Nagroda — 2 500 zł, realizacja projektu przez organizatora konkrusu,
 • II Nagroda — 1 500 zł,
 • III Nagroda — 1 000 zł.

kalendarium

 • termin składania prac — do 9 stycznia 2023 roku, do godz. 16.00,
 • rozstrzygnięcie konkursu — 13 stycznia 2023 roku,
 • wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa — 1 lutego 2023 roku na targach BUDMA w Poznaniu.

jury

Prace konkursowe będzie oceniać jury składające się z wybranych przez organizatora i partnera osób — głównie spośród architektów wskazanych przez IARP. Informacja o składzie jury zostanie opublikowana na stronie organizatora i stronie IARP.

Ocena prac konkursowych będzie oparta w szczególności o: ciekawą, nowoczesną i prostą w wyrazie i formie koncepcje, uwzględniająca wytyczne zawarte w regulaminie.

więcej informacji

Wytyczne projektowe, materiały do pobrania oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konkursu.

warunki

http://wielkopolska.iarp.pl/aktualnsoci/nowa-blog-wpis-11/

regulamin

http://wielkopolska.iarp.pl/assets/Uploads/Regulamin-konkursu-Stoisko-IARP-BUDMA-2023-1.pdf

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE