Polska

termin składania prac

20.06.2023

Konkurs na najładniejsze wizualizacje z drzwiami DRE

organizator: DRE

Trwa konkurs na wizualizacje wnętrz z propozycją zastosowaniem drzwi marki DRE. Łączna pula nagród wynosi 25 tys. zł. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 20 czerwca br.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie przez jury spośród nadesłanych przez uczestników i uczestniczki zgłoszeń najciekawszych wizualizacji wnętrz z propozycją zastosowania drzwi DRE we wnętrzach.

warunki

Uczestnikami konkursu mogą być osoby spełniające poniższe warunki:

  • są pełnoletnie i zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wykonają zadanie konkursowe polegające na wizualizacji wnętrz z propozycją zastosowania drzwi DRE we wnętrzach,
  • prześlą zgłoszenie obejmujące zadanie konkursowe pod postacią wizualizacji lub zdjęcia za pośrednictwem strony konkursowej,
  • każdy uczestnik może przesłać kilka zgłoszeń, jednak muszą być one wysłane jako osobne zgłoszenia.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu wizualizacji z wybranymi drzwiami z linii DRE, które znajdują się w tym katalogu 
 — co najmniej 2 oraz maksymalnie 5 ujęć wnętrza (jednego pomieszczenia).

Drzwi z linii DRE, które można wykorzystać w projekcie, zostały udostępnione w formie plików CAD. Inne modele niż wskazane przez organizatora drzwi nie mogą brać udziału w konkursie.

Każda z wizualizacji zamieszczonych w zadaniu konkursowym musi spełniać warunki techniczne — krótszy bok musi mieć minimum 3550 pikseli, pliki powinny być zapisane w formacie jpg. lub tiff. Wielkość wszystkich plików nie może przekroczyć łącznie 200 MB.

Na wizualizacjach nie mogą być umieszczone żadne logotypy lub znaki wodne uczestnika, biura architektonicznego / projektowego lub firmy, którą reprezentuje uczestnik.

Do zgłoszenia należy dołączyć krótki opis wnętrza i wizualizacji ze wskazaniem, jakie modele drzwi DRE i zostały wykorzystane (maksymalnie 2 tys. znaków).

nagrody

W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody:

  • I Nagroda — 10 tys. zł brutto,
  • II Nagroda — 7 tys. zł brutto,
  • III Nagroda — 3 tys. zł brutto,
  • pięć wyróżnień — w wysokości 1 tys. zł brutto (każde).

kalendarium

  • termin wysyłania projektów: do 20 czerwca 2023 roku,
  • wyniki konkursu: 4 lipca 2023 roku.

jury

Oceny nadesłanych zgłoszeń dokona jury, składające się z osób powołanych przez organizatora, spośród osób współpracujących z organizatorem. Informacje o składzie jury zostaną podane na stronie konkursu.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://konkurs-wizualizacje.dre.pl/

regulamin

https://konkurs-wizualizacje.dre.pl/wp-content/uploads/2023/05/Regulamin-Konkursu-DRE-wizualizacje-2023.pdf

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE