Tarnów

termin składania prac

05.07.2023

konkurs AUTO-STRADA MŁODYCH na wykonanie projektu koncepcyjnego mebli miejskich instalacji przestrzenno-użytkowej „ciepłe miejsce” na osiedlu Westerplatte w Tarnowie.

organizator: Urząd Miasta Tarnowa | inwestor: Urząd Miasta Tarnowa, Norway Grants

Urząd Miasta Tarnowa ogłasza konkurs na projekt koncepcyjny mebli miejskich — instalacji przestrzenno-użytkowej „ciepłe miejsce” na osiedlu Westerplatte w Tarnowie. Konkurs jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Urząd Miasta Tarnowa ogłasza konkurs na projekt koncepcyjny mebli miejskich — instalacji przestrzenno-użytkowej „ciepłe miejsce” na osiedlu Westerplatte w Tarnowie. Konkurs jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

cel

Celem Konkursu jest wyłonienie oryginalnego i spełniającego założenia organizatora projektu koncepcyjnego mebli miejskich — instalacji przestrzenno-użytkowej „ciepłe miejsce” na osiedlu Westerplatte w Tarnowie, jako oryginalnej formy użytkowo funkcjonalnej.

Miejsce powinno sprzyjać sąsiedzkim spotkaniom, wypoczynkowi osób indywidualnych lub grup. Lokalizacja przy jednym z największych tarnowskich osiedli, obok lokalnego, nowoczesnego domu kultury, powodować będzie, że użytkownikami „ciepłego miejsca” będą mieszkańcy w różnym wieku.

Nowe meble miejskie powinny sprzyjać poczuciu intymności, wypoczynku, spędzania dobrego czasu. Miałyby sprzyjać wspólnocie i być na tyle charakterystyczne, żeby stworzyły własną, lokalną, użytkową markę. 

warunki

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, studialny i skierowany jest do studentów Wydziałów Architektury, Akademii Sztuk Pięknych, Instytutów Sztuki oraz innych uczelni o podobnym profilu na terenie kraju.

Komisja konkursowa będzie oceniać prace przez pryzmat czterech kryteriów

 1. Kryterium urbanistyczno-architektoniczne: właściwe rozwiązanie przestrzenne w powiązaniu z najbliższym otoczeniem i dostosowaniem do niego, właściwe rozwiązanie użytkowo-funkcjonalne, ergonomia, użyteczność Projektu dla osób z niepełnosprawnościami — max. ilość punktów 40,
 2. Kryterium artystyczne: walory artystyczne projektu, indywidualność, atrakcyjność projektu, jego kompozycja przestrzenna, czytelność prezentacji, rozwiązania detalu, bryły — max. ilość punktów 30,
 3. Kryterium techniczne: jakość rozwiązań technicznych, technologicznych i materiałowych Projektu oraz stopień jego realności realizacyjnej w skali 1:1 w przestrzeni publicznej — max. ilość punktów 20,
 4. Kryterium ekonomiczne: walory ekonomiczne — max. ilość punktów 10.

kalendarium

Prace konkursowe mogą zostać złożone do 5 lipca 2023 roku, do godziny 15:00 w Urzędzie Miasta Tarnowa. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione online.

nagrody

 • I Nagroda w wysokości 10 000 złotych
 • II Nagroda w wysokości 5 000 złotych
 • III Nagroda w wysokości 3 000 złotych
 • Organizator zastrzega możliwość przyznania wyróżnienia pieniężnego jednemu lub kilku uczestnikom w łącznej kwocie do 2 000 złotych

sąd Konkursowy

 • Agnieszka Bartak Lisikiewicz – Przewodnicząca Komisji Konkursowej,
 • Bożydar Tobiasz – Zastępca Przewodniczącej Komisji Konkursowej,
 • Agnieszka Kawa,
 • Jacek Adamczyk,
 • Rafał Nakielny.

warunki

https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Miasto/Konkurs-Auto-Strada-Mlodych?fbclid=IwAR0gsGKRu79n7zwu6KGDJDGYtLT5NEyHv3PWn1-O05pY6UmIquPIE5aMMr0

regulamin

https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Miasto/Konkurs-Auto-Strada-Mlodych?fbclid=IwAR0gsGKRu79n7zwu6KGDJDGYtLT5NEyHv3PWn1-O05pY6UmIquPIE5aMMr0

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE