Kraków

termin składania prac

25.11.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej Muzeum KL Plaszow

organizator: Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie | inwestor: Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie

Muzeum Miejscu Pamięci KL Plaszow w Krakowie ogłosiło drugi już konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej. Jego celem jest wybranie uzasadnionej merytorycznie, estetycznej i funkcjonalnej koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej w będącym obecnie w organizacji Muzeum Miejscu Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942–1945).

Muzeum Miejscu Pamięci KL Plaszow w Krakowie ogłosiło drugi już konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej. W poprzednim konkursie komisja konkursowa przyznała tylko III Nagrodę dla propozycji zespołu warszawskiej pracowni JAZ + Architekci Żmijewski Jaworski.

cel

Celem konkursu, jak czytamy regulaminie, jest wybranie uzasadnionej merytorycznie, estetycznej i funkcjonalnej koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej w będącym obecnie w organizacji Muzeum Miejscu Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942–1945).

Spójna wystawa bazująca na scenariuszu ekspozycji zostanie zrealizowana w dwóch lokalizacjach — nowo projektowanym budynku Memoriału oraz zabytkowym obiekcie, tzw. Szarym Domu.

W ramach pracy konkursowej uczestnicy przygotują propozycję aranżacji sali ekspozycyjnej w Szarym Domu, koncepcję rozplanowania wystawy w Memoriale, szczegółowe rozplanowanie jednego segmentu ekspozycji w Memoriale i koncepcję prezentacji zabytków archeologicznych.

warunki

Konkurs jest konkursem koncepcyjnym, ograniczonym, jednoetapowym, w którym na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie zamawiający zaprasza wybranych uczestników do złożenia prac.

Prace konkursowe oceniane będą ze względu na — między innymi — estetykę i atrakcyjność rozwiązań, spójny zestaw oznaczeń informacyjnych, nowatorskie ujęcie rozwiązań ekspozycyjnych oraz spójność w aranżacji obu budynków muzealnych.

 
Szczegółowe warunki udziału w konkursie określa regulamin wraz z załącznikami.

kalendarium

 • Zgłoszenie uczestnictwa w wizycie studyjnej: 13.09.2022 r., do godz. 24:00
 • Wizyta studyjna: 15.09.2022 r., godz. 9:00
 • Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu: 16.09.2022 r., do godz. 15:00
 • Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkursu: 21.09.2022 r., do godz. 24:00
 • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 26.09.2022, do godz. 15:00
 • Ogłoszenie wyników kwalifikacji do konkursu i wysłanie zaproszeń do składania prac: 30.09.2022, do godz. 24:00
 • Składanie prac konkursowych: 25.11.2022 r., do godz. 15:00
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do 9.12.2022 r., do godz 24:00

nagrody

 • I Nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł i zaproszenie do negocjacji
 • II Nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł
 • III Nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł
 • Wyróżnienie – nagroda rzeczowa w postaci dyplomu

komisja konkursowa

 • prof. Rafał Ziembiński – Przewodniczący Komisji
 • dr Edyta Gawron
 • Alicja Knast
 • prof. Barbara Kowalewska
 • dr Tomasz Kranz
 • Piotr Lewicki
 • Jacek Salwiński
 • Marta Śmietana
 • Agata Wąsowska-Pawlik
 • Kamil Karski – Sekretarz Komisji

więcej informacji

Więcej szczegółów na stronie organizatora.

warunki

https://plaszow.org/aktualnosc/konkurs-na-wystawe-stala-muzeum-kl-plaszow

regulamin

https://plaszow.org/aktualnosc/konkurs-na-wystawe-stala-muzeum-kl-plaszow

Materiał w architekturze — trendy 2024
Kompleksowe kosztorysy inwestorskie

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE