Ogólnopolski

termin składania prac

15.06.2023

Konkurs na projekt wystawy w Pawilonie Polskim na 60. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji w 2024 roku

organizator: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki ogłosili dwuetapowy, otwarty konkurs na projekt wystawy, do realizacji w Pawilonie Polskim. Wystawa będzie prezentowana w ramach 60. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji w 2024 roku, której kuratorem generalnym jest Adriano Pedrosa. Termin składania projektów do pierwszego etapu mija 15 czerwca br.

cel

Konkurs skierowany jest do zespołów tworzonych przez artystów i artystki oraz kuratorów i kuratorki w celu wyłonienia spośród zgłoszeń projektu wystawy do realizacji w Pawilonie Polskim, prezentowanej w ramach 60. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji w 2024 roku, której kuratorem generalnym jest Adriano Pedrosa.

Jak czytamy w regulaminie — Międzynarodowa Wystawa Sztuki — La Biennale di Venezia, należy do najbardziej prestiżowych wydarzeń artystycznych prezentujących najważniejsze światowe dokonania, projekty, nurty i koncepcje w dziedzinie sztuki. Wystawa organizowana jest co dwa lata, począwszy od roku 1895. Posiadająca własny pawilon Polska uczestniczy w tym wydarzeniu od roku 1932. Obecnie biennale składa się z wystawy głównej, przygotowywanej przez kuratora generalnego zaproszonego przez Fundację La Biennale di Venezia, oraz z wystaw w pawilonach narodowych; całość dopełniają wydarzenia towarzyszące (collateral events).

W sytuacji, gdy w trakcie trwania konkursu Fundacja La Biennale di Venezia ogłosi temat główny biennale, organizator zachęca uczestników i uczestniczki konkursu do nawiązania do tego tematu w projekcie, nie jest to jednak warunek formalny.

warunki

Konkurs jest otwarty oraz składa się w dwóch etapów.

Konkurs jest skierowany do zespołów tworzonych przez artystów, artystki, kuratorów i kuratorki. Wymogiem formalnym jest by w skład każdego zespołu, wchodził co najmniej jeden artysta / artystka i co najmniej jeden kurator / kuratorka.

Przynajmniej jedna osoba z zespołu musi posiadać:

 • wykształcenie wyższe,
 • dobrą znajomość zagadnień sztuki współczesnej, doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw a w przypadku artysty / artystki — udokumentowany dorobek artystyczny,
 • dobrą znajomość języka angielskiego.

Projekt wystawy zgłoszony do I etapu powinien zawierać:

 • ogólną koncepcję wystawy wraz z określonym autorskim tematem przewodnim (krótka idea projektu oraz opis i uzasadnienie tematu projektu), maksymalnie 2 strony formatu A4, w języku polskim i angielskim (upubliczniane po ogłoszeniu wyników konkursu),
 • ogólną wizualizację wystawy, maksymalnie 2 strony formatu A4 (upubliczniane za zgodą zespołu),
 • wstępnie planowany ogólny kosztorys wystawy (nieupubliczniany).

Planowany budżet produkcji wystawy nie może przekraczać kwoty budżetu ustalonego przez organizatora na realizację wystawy tj. 550 000 złotych brutto.

Projekt ekspozycji musi podlegać przepisom polskiego prawa budowlanego oraz zasadom BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy) oraz PPOŻ (ochrona przeciwpożarowa). Organizator zastrzega możliwość dostosowania projektu do obowiązujących przepisów prawa włoskiego.

Istnieje możliwość uwzględnienia w projekcie ekspozycji ingerencji w przestrzeni przed pawilonem, wymaga to jednak oddzielnej akceptacji Fundacji La Biennale di Venezia i urzędu miasta Wenecja. Akceptacja taka nie jest gwarantowana przez organizatora i brak zgody może wiązać się z wykonaniem zmian w projekcie ekspozycji na etapie realizacji.

Zespół ma do dyspozycji pustą przestrzeń ekspozycyjną pawilonu. Dozwolona jest ingerencja w strukturę pawilonu przy zachowaniu jego integralności (pawilon ma status zabytku).

Ściany pawilonu wykonane są z cegły, belki i łuki z drewna, poddasze przy otworze świetlika wykonane jest z betonu zbrojonego. Świetlik jest szklany i ma zamontowane elektryczne rolety umożliwiające całkowite zaciemnienie pawilonu. Pawilon ma małe zaplecze techniczno-magazynowe. Organizator zaleca uwzględnienie dodatkowej przestrzeni techniczno-magazynowej w projekcie i budżecie produkcji projektu, jeśli wymaga tego specyfikacja projektu.

Projekt wystawy zgłoszony do II etapu powinien zawierać:

 • szczegółową koncepcję wystawy wraz z określonym autorskim tematem przewodnim, w języku polskim wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim (upublicznianą po ogłoszeniu wyników konkursu),
 • szczegółową wizualizację wystawy (upublicznianą po ogłoszeniu wyników konkursu),
 • szczegółowy scenariusz wystawy w języku polskim wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim (upubliczniany po ogłoszeniu wyników konkursu)
 • szczegółowy kosztorys wystawy (nieupubliczniany).

Dokumentację projektową do etapu I i etapu II zgodnie ze specyfikacją należy złożyć w formie wydruków (zbindowane A4) oraz w formacie cyfrowym (pliki.pdf lub.jpg na pendrive). Dozwolone są dodatkowe formy prezentacji projektu np. makiety.

Udział w konkursie i jego wygrana zobowiązuje zwycięzców konkursu do podjęcia dalszych prac projektowych, zaakceptowania obowiązującego regulaminu 60. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji oraz przestrzegania harmonogramu i współpracy z organizatorem w celu terminowego otwarcia wystawy.

nagrody

Do II etapu konkursu awansują maksymalnie trzy projekty zespołów wybrane przez Jury. Wszystkim Zespołom II etapu przysługuje wynagrodzenie za udział w II etapie konkursu w wysokości 4500 zł brutto (na zespół).

Wygraną jest realizacja wystawy w Pawilonie Polskim w ramach 60. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji w 2024 roku.

kalendarium

 • termin składania projektów do I etapu: do 15 czerwca br., na adres Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki,
 • informacja o kwalifikacji do II etapu: zespoły zostaną poinformowane przez organizatora,
 • termin składania projektów do II etapu: do 15 września br.
 • wyniki: termin zostanie podany na stronie konkursu.

jury

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powoła jury konkursu (informacja zostanie podana na stronie konkursu).

W I etapie konkursu jury dokona oceny formalnej i zadecyduje o dopuszczeniu do konkursu zgłoszonej dokumentacji poszczególnych projektów.

Kryteria, którymi kieruje się jury w ocenie projektów w I etapie konkursu:

 • potencjał tematyczny i wizualny zaproponowanej ogólnej koncepcji wystawy,
 • potencjał komunikacyjny wystawy skierowany do międzynarodowego odbiorcy,
 • przejrzystość i spójność ogólnej koncepcji wystawy,
 • możliwości realizacyjne i techniczne związane z prezentacją wystawy w Pawilonie Polskim w Wenecji.

Wszystkie dopuszczone projekty do II etapu zostaną przedstawione i omówione przez jury, a także ocenione pod kątem kryteriów konkursowych oraz:

 • precyzyjnie sformułowanej idei wystawy oraz wyrazistej prezentacji jej koncepcji,
 • koherencji idei wystawy i miejsca prezentacji, jakim jest Pawilon Polski na Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji.

Z dopuszczonych projektów Jury wybiera w trybie głosowania Projekt Wybrany i Rezerwowy. Wygrywa projekt z najwyższą punktacją osiągniętą w etapie II, jednak nie mniej niż z 3 głosami.

Projekt wybrany jest kierowany do akceptacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu przyjęcia projektu do realizacji w Pawilonie Polskim na 60. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji w 2024 roku.

więcej informacji

Więcej informacji, regulamin i plan Pawilonu Polskiego dostępne są na stronie konkursu

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u Michała Kubiaka — m.kubiak@zacheta.art.pl

warunki

https://labiennale.art.pl/konkurs/

regulamin

https://labiennale.art.pl/wp-content/uploads/2023/04/WENECJA_Regulamin_Sztuka_2024-2.pdf

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE