Warszawa

termin składania prac

31.08.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ulic Złotej i Zgoda w ramach programu Nowe Centrum Warszawy

organizator: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy | inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło kolejny konkurs na opracowanie zagospodarowania ulic w centrum miasta. Tym razem chodzi o rejon ulic Złota i Zgoda. Konkurs ma charakter dwuetapowy i nieograniczony. Termin składania opracowań studialnych upływa 31 sierpnia br. o 16.00.

cel

Celem konkursu jest wybór najlepszej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznejw rejonie ulic Złota i Zgoda w Warszawie.

Obszar opracowania konkursowego znajduje się w strefie śródmieścia funkcjonalnego, w ścisłym centrum Warszawy. Składa się z kilku odcinków ulic, niewielkich placów i skwerów a także pasaży pomiędzy budynkami, które połączone tworzą zespół przestrzeni publicznych. Teren objęty konkursem położony jest w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście.

warunki

Konkurs ma charakter dwuetapowy i nieograniczony. Prowadzony jest w języku polskim.

Za osoby spełniające warunki udziały zamawiający uznaje osoby fizyczne, które mogą wykazać, że posiadają wykształcenie odpowiednie dla wykonywania zawodu architekta lub podmioty posługujące się przynajmniej jedną osobą fizyczną o takim wykształceniu na etapie przygotowywania pracy konkursowej. Ponadto, mogą wykazać, że posiadają uprawnienia budowalne do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub będą posługiwać się przynajmniej jedną osobą fizyczną posiadającą ww. uprawnienia na etapie wykonywania usługi na podstawie pracy konkursowej. Uczestnik musi wykazać również, że na etapie wykonywania usługi na podstawie pracy konkursowej będzie posiadał lub będzie posługiwał się osobami fizycznymi posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej, konstrukcyjnej, specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych oraz elektrycznych i elektroenergetycznych.

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

 • atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań - pierwszorzędne
 • zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi zamawiającego - drugorzędne
 • realność realizacyjna i ekonomika proponowanych rozwiązań – trzeciorzędne

Szczegółowe warunki udziału i wytyczne dot. prac konkursowych znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania opracowań studialnych: 31.08.2021 r. (do godz. 16.00)
 • Termin składania prac konkursowych: min. 6 tygodni od przekazania uczestnikom zaproszenia do II etapu konkursu

nagrody

 • I nagroda: 80 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie wybranej racy konkursowej
 • II nagroda: 40 000 zł
 • III nagroda: 20 000 zł
 • wyróżnienie/wyróżnienia: wartość puli – 10 000 zł

sąd konkursowy

 • Przewodnicząca: Marlena Happach, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
 • Z-ca Przewodniczącej: Wojciech Wagner, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st.
 • Sędzia referent: Michał Tatjewski, Sędzia SARP
  Pozostali sędziowie:
 • Jan Maciej Chmielewski, Towarzystwo Urbanistów Polskich
 • Tamás Dombi, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym
 • Sławomir Gzell, Sędzia SARP
 • Elżbieta Jóźwik, Dzielnica Śródmieście – Urząd m.st. Warszawy
 • Stanisław Kosewski, Sędzia społeczny – Rada Osiedla Centrum
 • Michał Krasucki, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
 • Michał Olszewski, Z-ca Prezydenta m.st. Warszawy
 • Łukasz Puchalski, Zarząd Dróg Miejskich
 • Anna Stasiewicz, Zarząd Terenów Publicznych
 • Monika Wróbel, architektka

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie organizatora.

regulamin

http://www.architektura.um.warszawa.pl/sites/default/files/files/REGULAMIN%20KONKURSU%20Z%C5%82ota%20Zgoda%2022_06_2021.pdf

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE