Człuchów

termin składania prac

31.03.2023

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy budynku biurowego Nadleśnictwa Człuchów wraz z infrastrukturą towarzyszącą

organizator: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Człuchów | inwestor: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Człuchów

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ogłosiło jednoetapowy, realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy budynku biurowego Nadleśnictwa Człuchów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ogłosiło jednoetapowy, realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy budynku biurowego Nadleśnictwa Człuchów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najkorzystniejszej, pod względem funkcjonalnym i przestrzennym, koncepcji architektonicznej dla obiektu objętego konkursem. Zamawiający oczekuje nowoczesnych rozwiązań funkcjonalnych oraz architektonicznych, uwzględniających uwarunkowania ekologiczne i ekonomiczne na etapie użytkowania. Przedstawiona koncepcja powinna pokazać rozwiązania nowoczesne, przyszłościowe, ale jednocześnie realne do realizacji.

warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, prowadzonym w procedurze konkursu nieograniczonego.
 
Teren objęty koncepcją jest lasem, przewidywana powierzchnia pod zabudowę i infrastrukturę to około 1 ha. Planowana powierzchnia zabudowy nie może przekraczać mniej więcej 800 m kw.
 
Koncepcja architektoniczna powinna obejmować budynek biurowca z częścią biurową na parterze i na piętrze oraz częścią ogólnodostępną z salą konferencyjną dla maksymalnie 50 osób, pomieszczeniami socjalnymi i magazynowymi; budynek garażowo-gopodarczy, komunikację, przyłącza, maszt antenowy zasilany energią elektryczną, urządzenie zielenimałą architekturę.
 
Koncepcja, jak czytamy w regulaminie, winna uwzględniać „Wytyczne prowadzenia robót budowlanych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe” w zakresie realizacji inwestycji oraz standardu projektowanych budynków biurowych. Koncepcja powinna brać pod uwagę zasady: dostępności, umożliwiając korzystanie z przestrzeni wszystkim użytkownikom; przyjaznego, atrakcyjnego przestrzennie i wizualnie kształtowania funkcji i formy projektowanych obiektów, wyznaczając lub podkreślając relacje z otoczeniem; sprawnej komunikacji; proekologicznych i energooszczędnych rozwiązań infrastrukturalnych.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

Zamawiający przewiduje przyznanie nagrody pieniężnej w wysokości 20 000 zł brutto oraz zaproszenie autora do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dla uczestnika konkursu, którego praca została najwyżej oceniona.
 
Po zakończeniu konkursu i wypłaceniu nagrody pieniężnej, zamawiający staje się właścicielem nagrodzonej pracy konkursowej.

kalendarium

  • Termin składania prac konkursowych: do 31.03.2023 r., godz. 10:00

sąd konkursowy

  • Agnieszka Chudy – przewodnicząca
  • Jarosław Tański – zastępca przewodniczącej
  • Kinga Wojtuszko – sekretarz
  • Kamila Teresa Steinke-Libera
  • Marian Mikulicz
  • Ludwik Monikowski

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://platformazakupowa.pl/transakcja/656124

regulamin

https://platformazakupowa.pl/transakcja/656124

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE