Warszawa

termin składania prac

12.04.2023

II edycja Nagrody im. Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy dla Najlepszej Architektury Saskiej Kępy

organizator: Stowarzyszenie ŁADna Kępa

Trwa nabór zgłoszeń do konkursu o Nagrodę im. Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy organizowanego przez Stowarzyszenie ŁADna Kępa. Nagroda służy utrwaleniu i promowaniu architektonicznej tradycji Saskiej Kępy.

cel

Organizator konkursu Stowarzyszenie ŁADna Kępa ustanowiło Nagrodę im. Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy dla najlepszej architektury Saskiej Kępy, która ma na celu przyznać wyróżnienia honorowe inwestorom (prywatnym właścicielom, wspólnotom, spółdzielniom lub deweloperom) oraz promować inwestycje (przebudowy, rozbudowy, remonty, nowe budynki) wykonane z zachowaniem charakteru i specyfiki unikalnego osiedla Warszawy, jakim jest Saska Kępa.

Organizatorzy przewidują także wyróżnienie realizacji w dziedzinie małej architektury, estetyki i zieleni.

Celem nagrody jest także uhonorowanie Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy — architektów polskiej awangardy, którzy żyli i tworzyli na Saskiej Kępie. 

warunki

Nagroda przyznawana jest w ramach kolejnych edycji, w miarę możliwości co 3-4 lata.

Nagroda przyznawana jest inwestorowi za przeprowadzenie renowacji lub modernizacji istniejącego budynku lub wybudowanie nowego obiektu.

Kategorie konkursu:

 • nowa inwestycja budowlana,
 • renowacja lub modernizacja istniejących budynków.

Można również zgłosić kandydatów do wyróżnień w zakresie:

 • małej architektury,
 • zieleni,
 • przestrzeni publicznej,
 • adaptacji wnętrza.

Kandydatury do Nagrody mogą być zgłaszane przez wszystkich zainteresowanych, w tym dowolne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kandydatury mogą dotyczyć tylko obiektów znajdujących się w granicach administracyjnych Saskiej Kępy zrealizowanych w latach 2016 do 2022 roku.

W zgłoszeniu należy podać dokładny adres inwestycji, przybliżoną datę jej realizacji, nazwisko inwestora i projektanta oraz krótkie uzasadnienie propozycji.

nagrody

Nagrodę stanowi pamiątkowa tablica ufundowana przez Stołecznego Konserwatora Zabytków, która zostanie umieszczona na elewacji budynku, oraz dyplomy dla inwestora i projektanta inwestycji. Wyróżniające się realizacje w zakresie małej architektury i zieleni zostaną uhonorowane dyplomem.

kalendarium

 • termin zgłaszania kandydatów: do 12 kwietnia 2023 roku, drogą mailową na adres nagroda@saskakepa.waw.pl,
 • wyłonienie laureatów: 25 kwietnia 2023 roku,
 • uroczystość wręczenia nagród: 5 czerwca 2023 r. w PROM-ie Kultury Saska Kępa przy ul. Brukselskiej 23.

kapituła konkursowa

Zgłoszenia będzie oceniać kapituła konkursowa w składzie:

 • dr hab. Grzegorz Rytel — adiunkt w na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, kierownik Zakładu Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki,
 • dr Hanna Faryna-Paszkiewicz — historyczka sztuki, varsavianistka, całe życie zawodowe związana z Instytutem Sztuki PAN (kierowniczka pracowni Bibliografii Sztuki Polskiej), obecnie wykłada historię sztuki i architektury na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie),
 • Ewa Lachert-Stryjkowska — architektka, Master of Science in Engineering,
 • Klaudiusz Przedmojski — architekt, wieloletni staż naukowy na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, Łódzkiej i Sztokholmskiej.
 • prof. nzw. Jerzy Bogusławski — architekt,
 • dr hab. Katarzyna Zalasińska,
 • dr hab. Krzysztof Koszewski — architekt, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

więcej informacji

Więcej informacji o aktualnej i poprzedniej edycji znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://www.saskakepa.waw.pl/nagroda/

regulamin

https://www.saskakepa.waw.pl/nagroda/regulamin

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE