Warszawa

termin składania prac

17.12.2021

Konkurs otwarty na koncepcję i wykonanie obiektu sztuki w Ogrodach Polsko‑Niemieckich w Warszawie

organizator: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Ogrody Polsko-Niemieckie powstały w Warszawie w celu upamiętnienia 25. rocznicy podpisania Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. W tym roku obchodzone jest pięciolecie powstania Ogrodów i trzydziestolecie podpisania Traktatu. Z tej okazji Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zorganizowała konkurs na małą formę architektoniczną, którego tematem jest „Refleksja nad SĄSIEDZTWEM i spędzaniem czasu RAZEM, ale też OBOK SIEBIE”. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do plastyków, architektów, miłośników designu i ładu przestrzennego, miejskich aktywistów i każdego, kto ma ciekawy pomysł na zaaranżowanie wyznaczonego fragmentu.

cel

Ogrody Polsko-Niemieckie powstały w Warszawie w celu upamiętnienia 25. rocznicy podpisania Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. W tym roku obchodzone jest pięciolecie powstania Ogrodów i trzydziestolecie podpisania Traktatu. Z tej okazji Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zorganizowała konkurs na małą formę architektoniczną, którego tematem jest „Refleksja nad SĄSIEDZTWEM i spędzaniem czasu RAZEM, ale też OBOK SIEBIE”. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do plastyków, architektów, miłośników designu i ładu przestrzennego, miejskich aktywistów i każdego, kto ma ciekawy pomysł na zaaranżowanie wyznaczonego fragmentu.

warunki

Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji wizualnej, projektu graficznego, małej formy architektonicznej, która nawiązywać będzie do tematu sąsiedztwa i wspólnego spędzania czasu. Jury oceniać będzie nie tylko walory artystyczne i przekaz, zgodny z ideą i tematyką konkursu, ale także możliwość realizacji oraz użyteczność obiektu, współgranie z otoczeniem, uwzględnienie historycznych osi kompozycyjnych Parku Skaryszewskiego i troskę o lokalny ekosystem. W propozycjach należy unikać usuwania drzew i krzewów, cięcia korzeni drzew i instalacji oświetlenia, zaburzającego dobowy rytm ptaków i zwierząt. Maksymalna wysokość obiektu lub jego elementów nie może przekraczać 3,5 m.
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kalendarium

zgłaszanie projektów — do 17.12.2021 r.
obrady Jury — od 20 do 22.12.2021 r.
ogłoszenie zwycięzcy i publikacja prac — 28.12.2021 r.

nagrody

I miejsce – zaproszenie do zawarcia umowy na realizację projektu z określeniem całkowitego kosztu realizacji na kwotę nie większą niż 100 000 złotych brutto;
II miejsce – 1 000 PLN;
III miejsce – 1 000 PLN.

jury

Cornelius Ochmann (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej);
Robert von Rimscha (Ambasada Niemiec w Warszawie);
Małgorzata Bojańczyk (reprezentant darczyńców prywatnych);
Ewa Łabno-Falęcka (Mercedes-Benz Polska, sponsor Ogrodów);
Tomasz Kucharski (Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy);
Izabela Szostak-Smith (Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy);
Jakub Lewicki (Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków);
Michał Krasucki (Stołeczny Konserwator Zabytków Urzędu m.st. Warszawy).

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://konkurs-ogrody-polsko-niemieckie.pl/

regulamin

https://konkurs-ogrody-polsko-niemieckie.pl/wp-content/uploads/2021/11/Ogrody_Polsko-Niemieckie_konkurs_g.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE