międzynarodowy

termin składania prac

27.02.2023

Konkurs OKNOPLAST dla sztuki

organizator: OKNOLPAST, MOCAK

OKNOPLAST we współpracy z Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK organizuje konkurs, którego tematem i polem do działań artystycznych jest okno, tworzące ramę dla sztuki. Dozwolone są wszystkie techniki: rysunek, grafika, malarstwo, technika mieszana.

cel

OKNOPLAST we współpracy z Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK organizuje konkurs, którego tematem i polem do działań artystycznych jest okno, tworzące ramę dla sztuki. Dozwolone są wszystkie techniki: rysunek, grafika, malarstwo, technika mieszana. Ważne jest jednak, aby nie zmieniać pierwotnego kształtu okna.

warunki

Konkurs ma formułę otwartą, międzynarodową, do którego prace mogą zgłaszać osoby mieszkające na terenie Unii Europejskiej.

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby: artystki i artyści, studentki / studenci lub absolwentki / absolwenci Akademii Sztuk Pięknych. Zaproszone są również osoby zajmujące się sztuką zawodowo, prowadzące swoją działalność i posiadające portfolio prac artystycznych.

Prace mogą być tworzone w dowolnej technice i przy użyciu dowolnie wybranych materiałów. Zgłoszona praca musi być wykonana na oknie, ale bez modyfikacji jego ramy lub kształtu. Projekt artystyczny nie może zakładać zniszczenia okna — jego struktury, szyby i systemu otwierania.

Każda uczestniczka i uczestnik może przesłać tylko jedną pracę. W konkursie mogą wziąć udział także grupy artystyczne lub współautorzy, zgłaszając jedną pracę. Aby wziąć udział w konkursie, należy nadesłać swoją pracę w formacie pliku graficznego o maksymalnej wielkości 20 MB. W zgłoszeniu należy zawrzeć potwierdzenie działalności artystycznej poprzez załączenie portfolio lub linku do strony internetowej zawierającej prace.

Dodatkowe pytania można kierować na adres art@oknoplast.com

nagrody

W konkursie przewidziane są trzy nagrody:

 • Nagroda Główna – 8 000 Euro,
 • Wyróżnienie I stopnia – 2 000 Euro,
 • Wyróżnienie II stopnia – 2 000 Euro.

Każdy z nagrodzonych projektów zostanie następnie wykonany przez jego autora / autorkę na oknie dostarczonym przez OKNOPLAST.

Zwycięskie prace plastyczne zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności podczas specjalnej wystawy pokonkursowej w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie – MOCAK.

kalendarium

 • termin składania prac — do 27 lutego 2023 roku,
 • ogłoszenie wyników — nie później niż 31 marca 2023 roku,
 • wystawa pokonkursowa — od 30 czerwca do 17 września 2023 roku w Galerii Re w MOCAKu.

jury

 • prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk — rektor ASP w Krakowie, artysta łączący wiele dziedzin sztuki;
 • Maria Anna Potocka — krytyk sztuki i dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
 • Andrzej Starmach — marszand, historyk sztuki i kolekcjoner;
 • Anda Rottenberg — polska historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka sztuki i publicystka;
 • Edyta Kurpiel-Placek — kolekcjonerka sztuki.

Jury będzie oceniało między innymi unikatowość projektu, technikę wykonania i wartość artystyczną.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały oraz formularz aplikacyjny (w języku angielskim) znajdują się na stronie konkursu

warunki

https://art.oknoplast.com/

regulamin

https://art.oknoplast.com/PDF/CONTEST-REGULATIONS-OKNOPLAST-FOR-ART.pdf

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE