Stargard

termin składania prac

11.04.2023

Konkurs studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Osiedla Forsycji w Stargardzie

organizator: Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | inwestor: Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiła rekomendowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich konkurs studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Osiedla Forsycji w Stargardzie. Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalnym, ekonomicznym i wizualnym.

Spółka Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiła rekomendowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich konkurs studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Osiedla Forsycji w Stargardzie.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalnym, ekonomicznym i wizualnym.

warunki

Konkurs jest konkursem ograniczonym, jednoetapowym, studialno-realizacyjnym, rekomendowanym przez SARP.
 
Przedmiotem konkursu jest wykonanie spójnej, całościowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Osiedla Forsycji, działki zlokalizowanej przy ul. Żybułtowskiej w Stargardzie. Konkursowa propozycja powinna obejmować zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych składający się z mieszkań komunalnych i lokali usługowych w parterach oraz zagospodarowanie terenu z miejscami parkingowymi.
 
Inwestycja, jak czytamy w regulaminie, powinna być atrakcyjna pod względem formy, komfortowa w użytkowaniu, dostępna ekonomiczniesprzyjająca środowisku naturalnemu. Zespół mieszkaniowy powinien wyróżniać się wysoką jakością przestrzeni wspólnych, co ma pomóc w tworzeniu więzi sąsiedzkich oraz zapewniać poczucie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom w różnym wieku.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda — 40 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej;
 • II Nagroda — 25 000 zł brutto
 • III Nagroda 15 000 zł brutto
 • Wyróżnienia — 7 500 zł brutto (przewidziane są dwie nagrody w formie wyróżnienia)

kalendarium

 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 30.12.2022 r.
 • Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 30.01.2023 r., do godz. 15:00
 • Poinformowanie o zakwalifikowaniu do udziału w konkursie oraz zaproszenie do składania prac: do 7.02.2023 r.
 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących prac konkursowych: do 21.02.2023 r.
 • Ostateczny termin składania prac konkursowych: do 11.04.2023 r., do godz. 12:00
 • Ogłoszenie wyników: 26.04.2023 r.

sąd konkursowy

 • Marcin Major – przewodniczący sądu konkursowego, SARP Wrocław
 • Ireneusz Lech – SARP Szczecin
 • Marek Orłowski – sędzia referent, SARP Szczecin
 • Jakub Gołębiewski – asystent sędziego referenta bez prawa głosu, SARP Szczecin
 • Natalia Czajkowska-Rzeszut – wiceprezeska Zarządu ds. Inwestycyjnych, Stargardzie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Jan Sawicki – wiceprezes Zarządu ds. eksploatacji Stargardzkiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Małgorzata Ruszkiewicz-Kwapień – zastępczyni Dyrektora Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Stargardzie, Architektka Miejska
 • Kamila Jędrzejczak – sekretarz konkursu
 • Iwona Roznowska – asystentka sekretarza konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://platformazakupowa.pl/transakcja/704499

regulamin

https://platformazakupowa.pl/transakcja/704499

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE