Poznań

termin składania prac

16.10.2023

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na wykonanie koncepcji zespołu budownictwa mieszkaniowego przy ul. Żelaznej w Poznaniu

organizator: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiło jednoetapowy konkurs na projekt zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Żelaznej w Poznaniu.
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiło jednoetapowy konkurs na projekt zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Żelaznej w Poznaniu.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wybranie najlepszej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu budownictwa mieszkaniowego wraz z zagospodarowaniem terenu, uzbrojeniem oraz niezbędną infrastrukturą umożliwiającą funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie ze standardami budownictwa społecznego.

warunki

Zadaniem konkursowym jest stworzenie spójnej z okoliczną zabudową koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, która będzie uwzględniała potrzeby i integrację aktualnych i przyszłych mieszkańców.
 
Jak podkreślają organizatorzy, w konkursowej propozycji należy dążyć do uzyskania nowej, wysokiej jakości przestrzeni oraz koncepcji architektoniczno-przestrzennej, która pozwoli na realizację zabudowy uwzględniającej cele budownictwa społecznego, a przy tym będzie zakładała racjonalny ekonomiczny koszt zarówno realizacji, jak i eksploatacji (projektowane osiedle powinno mieć bardzo niskie zapotrzebowanie na energię i zasilanie).
 
Na wyznaczonym obszarze planuje się realizację dwunastu budynków wielorodzinnych i dwóch garaży (Wysoki poziom wód gruntowych determinuje budowę wolnostojących parkingów nadziemnych i umiejscowienie miejsc postojowych zewnętrznych na powierzchni terenu).
 
Opracowana koncepcja, która stanowić będzie podstawę do realizacji dokumentacji projektowej, musi umożliwiać realizację dokumentacji projektowej oraz inwestycji w technologii prefabrykowanej.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda — 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki
 • II Nagroda — 20 000 zł brutto
 • III Nagroda — 10 000 zł brutto

kalendarium

 • Termin zadawania pytań dotyczących konkursu: do 18 sierpnia 2023 roku
 • Termin udzielenia odpowiedzi na pytania: do 24 sierpnia 2023 roku
 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 31 sierpnia 2023 roku, do godz. 15.00
 • Termin ogłoszenia wyników kwalifikacji do konkursu: do 15 września 2023 roku
 • Termin składania prac konkursowych: do 16 października 2023 roku, do godz. 15.00
 • Ogłoszenie wyników: 27 października 2023 roku

sąd konkursowy

 • Agnieszka Buczyńska-Piguła – przewodnicząca 
 • Anna Andrzejewska
 • Joanna Gumilar
 • Bartosz Szymczak
 • Damian Nowak
 • Agnieszka Pakulska
 • Krzysztof Bogusiewicz – sekretarz

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://platformazakupowa.pl/transakcja/802534

regulamin

https://platformazakupowa.pl/transakcja/802534

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE