Warszawa

termin składania prac

27.07.2023

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Ośrodka Namysłowska w Warszawie

organizator: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (SCSAW) ogłosiło w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji dla centrum sportowego Ośrodek Namysłowska w Warszawie.

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (SCSAW) ogłosiło w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji dla centrum sportowego Ośrodek Namysłowska w Warszawie.

cel

Zadaniem konkursowym jest sporządzenie koncepcji uwzględniającej wytyczne dla zadania pn. Modernizacja Ośrodka Namysłowska. Inwestycja dotycząca obszaru przy ulicy Namysłowskiej 8, na terenie dzielnicy Praga Północ, realizowana ma być w dwóch etapach. W pierwszym z nich zaplanowano rozbiórkę istniejącego budynku pływalni i budowę nowego ośrodka wraz z niezbędną infrastrukturą. Drugi etap obejmuje budowę pływalni odkrytej poprzez: przebudowę, rozbudowę, remont i zmianę sposobu użytkowania wskazanych budynków lub ich rozbiórkę i budowę nowych budynków (zaplecza sanitarnego, socjalnego i technicznego) dla obsługi pływalni odkrytej, przebudowę lub rozbiórkę niecki sportowej, nowe zagospodarowanie terenów rekreacyjnych oraz zabudowań związanych z tą infrastrukturą.
 
Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wybór najlepszych (według wskazanych przez organizatorów kryteriów) koncepcji funkcjonalno-przestrzennych wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji.

warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, prowadzonym w procedurze konkursu ograniczonego.
 
Konkursowe koncepcje powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku, jak i pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne, a także uwzględniać możliwość etapowania inwestycji.
 
Propozycja konkursowa powinna być zgodna z zapisami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (z wyjątkiem przeznaczenia obszaru miejsca aktywności dla sportów miejskich) oraz spełniać standardy Światowej Federacji Pływackiej (FINA).
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda — 30 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
 • II Nagroda — 15 000 zł brutto
 • III Nagroda — 10 000 zł brutto

kalendarium

 • Termin składana wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 27 lipca 2023 roku, godz. 12.00
 • Termin na złożenie prac konkursowych licząc od daty wysłania zaproszenia do złożenia prac: nie krótszy niż 42 dni

sąd konkursowy

 • Marcin Chruśliński – przewodniczący konkursu
 • Tomasz Pniewski – sędzia referent
 • Marcin Kraszewski
 • Marek Okniński
 • Anna Barańska
 • Anna Białek – sekretarza konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl/pn/aktywnawarszawa/demand/notice/public/99060/details

regulamin

https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl/pn/aktywnawarszawa/demand/notice/public/99060/details

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE