Warszawa

termin składania prac

08.09.2023

Konkurs na koncepcję Parku Naturalnego Golędzinów w Warszawie

organizator: Miasto Stołeczne Warszawa we współpracy z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich | inwestor: Miasto Stołeczne Warszaw

Miasto Stołeczne Warszawa i działający w jego ramach Zarząd Zieleni wraz z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiło planowany od zeszłego roku konkurs na projekt Parku Naturalnego Golędzinów w Warszawie.

Miasto Stołeczne Warszawa i działający w jego ramach Zarząd Zieleni wraz z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiło planowany od zeszłego roku konkurs na projekt Parku Naturalnego Golędzinów w Warszawie. O wzbudzającym sprzeciw strony społecznej pomyśle na przekształcenie półdzikiego obszaru w największy park stolicy pisaliśmy tutaj.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i funkcjonalnym, a także architektonicznym i przestrzennym/urbanistycznym koncepcji adaptacji i niezbędnej modernizacji cennych przyrodniczo obszarów położonych na terenie Golędzinowa w Warszawie jako Park Naturalny Golędzinów.
Jego celem jest również uzyskanie rozwiązania projektowego dającego wytyczne do wyznaczenia terenów do objęcia ochroną (projektowanie poprzez odpowiednie rozmieszczenie programu i funkcji oraz związanych z nimi elementów zagospodarowania). Rozwiązania te mają umożliwić zatrzymanie antropopresji, ukierunkowanie ruchu, a przede wszystkim ochronę obszarów objętych konkursem.

warunki

Konkurs jest konkursem ograniczonym, jednoetapowym, realizacyjnym.
 
Zadaniem, przed którym stoją projektanci, jest wykonanie koncepcji adaptacji i niezbędnej modernizacji obszaru objętego konkursem. Propozycja powinna uwzględniać uwarunkowania przyrodnicze i krajobrazowe, ale też, jak piszą organizatorzy, wzbogacić istniejący teren o nowe, nieinwazyjne i wkomponowane w obecny charakter terenu formy małej architektury, nawierzchnie, miejsca wypoczynku i edukacji przyrodniczej. Projekt powinien obejmować także koncepcję ochrony istniejących siedlisk i formacji przyrodniczych.
 
W ocenie prac konkursowych ważne będą: atrakcyjność proponowanych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, trafność wpisania nowych elementów zagospodarowania w istniejącą tkankę przyrodniczą i charakter krajobrazowy obecnego zagospodarowania, stopień zachowania cennych przyrodniczo i krajobrazowo elementów zagospodarowania, oryginalność i trafność form małej architektury w kontekście obszaru zalewowego, realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji inwestycji oraz stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów jej użytkowania i utrzymania.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda — 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
 • II Nagroda — 20 000 zł brutto
 • III Nagroda 10 000 zł brutto
 • dwa wyróżnienia — 5 000 zł butto każde

kalendarium

 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 29.05.2023 r.
 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 02.06.2023 r.
 • Termin poinformowania uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 23.06.2023 r.
 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu: do 04.08.2023 r.
 • Termin składania prac konkursowych: do 08.09.2023 r., do godz. 15.00
 • Ogłoszenie wyników: 22.09.2023 r.

sąd konkursowy

 • prof. Sławomir Gzell – przewodniczący sądu konkursowego, SARP Oddział Warszawski
 • Rafał Mroczkowski – sędzia referent, SARP Oddział Warszawski
 • dr Kinga Kmicic – asystentka sędziego referenta, SARP Oddział Warszawski
 • Dominik Górecki – SARP Oddział Warszawski
 • Małgorzata Nowaczyk – sędzia ze strony Organizatora, Zastępczyni Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
 • Magdalena Młochowska – sędzia ze strony Organizatora, Dyrektorka Koordynatorka ds. zielonej Warszawy
 • Agata Witkowska – sędzia ze strony Organizatora, Zespół ds. Programowych Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
 • Iwona Zwolińska – sędzia ze strony Organizatora, Dział Wisła Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
 • Renata Niewitecka – sędzia ze strony Organizatora, Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Radna m.st. Warszawy
 • Jacek Jeżewski – sędzia ze strony Organizatora, Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
 • dr Mirosław Gajdak – sędzia ze strony Organizatora, Zespół ds. Programowych Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
 • Agnieszka Lewandowska – sekretarza konkursu, SARP Oddział Warszawski

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://konkurs-goledzinow.sarp.warszawa.pl/

regulamin

http://konkurs-goledzinow.sarp.warszawa.pl/wp-content/uploads/2023/05/REGULAMIN-KONKURSU_PNG.pdf

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE