Biała Podlaska

termin składania prac

01.05.2023

Konkurs na działanie artystyczne w Parku Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej

organizator: Bialskie Centrum Kultury

Artyści i artystki! Studentki i studenci! Galeria Podlaska Bialskiego Centrum Kultury ogłosiła konkurs na obiekty, instalacje i performance, które zostaną zrealizowane w ramach 14. edycji Parku Sztuki. Na zgłoszenia macie czas do 1 maja br.

cel

Organizatorem 14. edycji konkursu na działanie artystyczne w Parku Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej jest Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego.

Przedmiotem konkursu jest wybór projektów, które zostaną zrealizowane i zaprezentowane podczas 14. edycji Parku Sztuki odbywającego się od 16 do 18 czerwca 2023 roku w Parku Radziwiłłowskim.

warunki

Do konkursu mogą przystąpić absolwenci i absolwentki oraz studenci i studentki wyższych szkół artystycznych. Udział w konkursie jest bezpłatny, każdy może zgłosić tylko jedną pracę.

Zgłoszone do konkursu projekty powinny dotyczyć realizacji form przestrzennych: obiektów, instalacji, lub performance. Będą one prezentowane podczas trwania Parku Sztuki.

Zaprojektowane dzieła powinny wpisywać się w przestrzeń Parku i nawiązywać (pośrednio lub bezpośrednio) do bogatej historii tego miejsca. Informacje o historii zespołu zamkowego Radziwiłłów w Białej i jego obecnym wyglądzie można znaleźć w internecie, organizatorzy zachęcają także do obejrzenia filmów z poprzednich edycji Parku Sztuki.

film z edycji 2022

© Bialskie Centrum Kultury


Projekt należy sporządzić w formie graficznej (szkice, rysunki, zdjęcia, opis). Koncepcja powinna zawierać dokładną specyfikację techniczną i opis problematyki, jakiej dotyczy.

nagrody

Komisja wybierze projekty, które artyści zrealizują podczas Parku Sztuki.

Laureaci zostaną zaproszeni przez organizatora do przyjazdu do Białej Podlaskiej w celu realizacji swoich projektów w ramach Parku Sztuki.

Artyści, których prace zostaną zakwalifikowane do Parku Sztuki, otrzymają honorarium. Projekty realizowane będą we własnym zakresie bez szkody dla środowiska.

Podczas trwania Parku Sztuki zostanie wyłoniony zwycięzca/ zwyciężczyni konkursu w kategoriach:

  • artysta profesjonalny,
  • student.

kalendarium

  • termin składania projektów: do 1 maja 2023 roku, na adres mailowy galeriapodlaska@wp.pl
  • wyniki konkursu: do dnia 1 czerwca 2023 roku na stronie konkursu,
  • wernisaż: 16 czerwca 2023 roku o godz. 18.00 na terenie Parku Radziwiłłowskiego w Białej Podlaskiej,
  • czas trwania festiwalu Park Sztuki: do 16 do 18 czerwca 2023 roku.

komisja artystyczna

Wszystkie zarejestrowane prawidłowo zgłoszenia wezmą udział w eliminacjach polegających na ocenie i wyborze najciekawszych projektów.
Ostatecznego wyboru dokona Komisja Artystyczna powołana przez Organizatora.

więcej informacji

Więcej informacji, regulamin i kartę zgłoszeniową znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://gp.bck24.pl/park-sztuki-2023/

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE